Veidekke asfalt ligger best an for leggeing av over 100 000 tonn asfalt i Valdres-området.
Veidekke asfalt ligger best an for leggeing av over 100 000 tonn asfalt i Valdres-området. (Foto: Veidekke)

Det blir nok røde maskiner som skal legge asfalt i Valdres denne sommeren

Anbudsåpningen i dag tyder på at det blir 1-0 til Veidekke Industri på dette oppdraget.

Oppdraget omfatter legging av tilsammen 102.930 tonn asfalt i kommuene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Jevnaker,  Øystre Slidre og  Etnedal,  med tilhørende fresing av gammelt dekke.

Asfalten skal legges på både riks- og/eller fylkesveier, og Statens vegvesen har satt som krav at  oppdraget skal være gjennomført i løpet av perioden fra 13. mai til 27.september i år.

Slik så protokollen ut ved anbudsåpning:

Entreprenør Tilbudssum ekskl mva
Veidekke Industri 27.694.849
YIT Norge 31.512.574

Forsiden akkurat nå