Dette er noen de traseene som er blitt vurdert tidligere av Statens vegvesen. Nå går Samferdselsdepartementet videre med fire mulige løsninger for rv 19 gjennom Moss.
Dette er noen de traseene som er blitt vurdert tidligere av Statens vegvesen. Nå går Samferdselsdepartementet videre med fire mulige løsninger for rv 19 gjennom Moss. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Riksvei 19 Moss

Departementet går videre med fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss

Etter at KS1 nå er gjennomført, har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for ny vei gjennom Moss.

– Vi må løse de utfordringene som er på riksvei 19. Veien er både til for mossingene og for alle dem som tar ferja mellom Moss og Horten. Derfor har vi lagt opp til oppstart i første seksårsperiode i ny Nasjonal transportplan. Nå har vi bedre oversikt over mulighetsrommet for den videre planleggingen av veien og vi vet også litt bedre hva veien kan komme til å koste. Det er gjort en veldig god jobb av Statens vegvesen og den eksterne kvalitetssikrer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Les også

Værne Kloster lanskapsverneområde bevares

Samferdselsminister Knut Arild Hareide Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Statens vegvesen har vurdert sju ulike forslag til korridor for ny vei. Gjennom den eksterne kvalitetssikringen som nylig er avsluttet, har Samferdselsdepartementet altså bestemt seg for å gå videre med fire alternativer. Statens vegvesen skal nå jobbe videre med dette gjennom en kommunedelplan som skal konsekvensutredes. Det er vanlig prosedyre for slike prosjekter.

Det er alternativene som heter 0+, 4, 5 og 6 som nå skal bli en del av kommunedelplanen.

– Ingen av alternativene vil berøre Værne Kloster landskapsvernområde. Dette er en viktig premiss, sier samferdselsministeren.

Les også

Videre vurderinger

Nærmere vurderinger av kvikkleire og hvor fergeleie skal ligge er noe av det som skal vurderes videre. Eventuell flytting av fergeleie skal ikke finansieres av staten, og er dermed ikke i kostnadsanslaget.

– Riksvei 19 gjennom Moss er i dag en svært belastet vei. Dette er hovedveien for trafikken fra ferjesambandet Moss-Horten, som er Norges mest trafikkerte fergesamband. I tillegg er det en veldig viktig vei for lokaltrafikken, sier Hareide.

Les også

Forsiden akkurat nå