Her har vi Hålogalandsbrua nord for Narvik.
Her har vi Hålogalandsbrua nord for Narvik. (Foto: Statens vegvesen)

Denne nye kontrakten dekker det meste av kysten: 130 bruer og 38 fergeleier skal inspiseres

Her handler det om hovedinspeksjon av Vegvesenets bruer og fergeleier. 

Denne nye kontrakten fra Vegvesenet dreier seg altså om hovedinspeksjon av bruer og fergeleier. Den strekker seg fra og med Rogaland og rundt hele kysten til og med Finnmark.

130 riksveibruer og 38 fergeleier for riksveier inngår i oppdraget.

Den som får jobben skal også registrere skader i bruforvaltningsprogrammet BRUTUS, med dokumentasjon av skader i form av bilder og video, rapporter og tiltak.

Anslått totalverdi er 12 millioner kroner.

Pris er forøvrig ikke det eneste tildelingskriteriet.

Kontrakten varer fra rundt 24. mai og ut oktober 2021. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med ett år, altså til 31. oktober 2022.

Frist for å gi tilbud er 28. april.

Les også

Forsiden akkurat nå