Den nye gang- og sykkelbrua i Kristiansand blir fire meter bred fordelt på seks spenn som fundamenteres på betongsøyler i elva.
Den nye gang- og sykkelbrua i Kristiansand blir fire meter bred fordelt på seks spenn som fundamenteres på betongsøyler i elva. (Illustrasjon: Degree of Freedom)

Gangvei til 50 millioner

Denne gangbrua i Kristiansand blir 200 meter lang og får seks spenn

Arbeidet med den nye stålkassebrua over elva Otra starter i november.

Oppdraget som Consto skal bygge er på vegne av Kristiansand kommune, og dreier seg om en ny gang- og sykkelbru over elva Otra.

Brua blir en 200 meter lang stålkassebru med fri bredde på fire meter, fordelt på seks spenn som fundamenteres på betongsøyler i elva.

Montasjen av de seks bruseksjonene skal utføres med 200 tonns kran fra land og fra lekter. Oppdraget omfatter grunn- og utomhusarbeider, betongarbeider, sjøarbeider, dykkerarbeid, elektro/belysningsarbeider og stålarbeider.
Arbeidene skal utføres i en hovedentreprise med oppstart november 2019 og brua skal være ferdig bygd våren 2021.

Kontraktsummen mellom Kristiansand kommune og Consto er på ca. 50 millioner kroner.

En veldig god start i sør

I tillegg har Consto inngått kontrakt med Arendal kommune der de skal bygge heis, tårn og bru til Fløybyen.

– Med disse kontraktene - i tillegg til et pågående prosjekt med grunnarbeider for utvidelsen av et landbasert settefiskanlegg på Vågafossen - har vi som nystartet selskap fått en start vi er veldig godt fornøyd med, sier daglig leder i Consto Anlegg Sør, Roger Homdrom.

Consto Anlegg Sør ble opprettet i år, og er et selskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Hovedkontoret er i Tromsø. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har nærmere 1000 ansatte i Norge og Sverige.

Forsiden akkurat nå