839E0832
839E0832

Ny ledningsregistreringsforskrift 

– Denne forskriften vil på sikt spare Norge for «graveulykker»

Nå blir enklere for alle – om enn på sikt - å unngå at ledninger blir «gravd i stykker» som følge av manglende kartlegging eller dokumentasjon.

Leder av BA-Nettverket Inger Hokstad er glad for at en ny ledningsregistreringsforskrift nå er på plass, som også betyr at det blir langt enklere å reparere de skadene som uunngåelig oppstår som følge av menneskelig svikt og misforståelser.

Eget tillegg i Plan og bygningsloven

Leder av BA-Nettverket Inger Hokstad Foto:  Jarle Skoglund

Hokstad har fulgt det omfattende standardiseringsarbeidet som ble startet i «SOSI Ledning» for mer enn 10 år siden, tett. Et arbeid som nå altså er kronet med eget tillegg i Plan og bygningsloven og tilhørende forskrift. Selv om hun syns det har tatt i overkant lang tid.

– Forskriften er ikke bare en viktig forutsetning for forsvarlig forvaltning av våre enorme, nedgravde fellesverdier, det er også en gylden mulighet til å bygge bro mellom digital prosjektering i bygg- og samferdsel- og i infrastrukturprosjekter, sier Hokstad. 

Hun er leder av nettverker som i snart 20 år har samlet entreprenører, landmålere, rådgivere, programvareutviklere og byggherrer i samme rom. Med det mål for øyet å rive ned tradisjonelle barrierer, bedre dataflyt og skape tillit på tvers av virksomheter, organisasjoner og fag.

Les også

Vil gjelde alle NYE ledningsanlegg fra 1. juli 2021

I den nye Ledningsregistreringsforskriften setter myndighetene et minimumskrav til hva som skal registreres. I tillegg til å gjelde alle NYE ledningsanlegg stiller også forskriften krav til stedfesting og dokumentasjon av eksisterende anlegg som flyttes, påvises eller avdekkes.

Eksempler på krav i Ledningsregistreringsforskriften

  • Krav om stedfesting i ÅPEN grøft eller byggegrop.
  • Georefererte bilder tatt FØR gjenfylling
  • Geografisk plassering (Referanselinje/punkt, xyz)
  • Høydereferanse (bunn/topp)
  • Ytre avgrensning /ytre volum (ytre mål)
  • Omforente objekttypebetegnelser
  • Et minimum sett av spesifiserte egenskaper (eks. eier, status, identifikasjon)

I Hokstads øyne er dog kravet om bruk av SOSI-GML, GML med lettforståelige «omforente SOSI-betegnelser», som format for utveksling av data, minst like viktig. SOSI har lenge hatt som strategi å ta i bruk GML som format, men dette er første gang vi ser at det faktisk stilles som krav i form av lov og forskrift.

Kritisk infrastruktur

Bakgrunnen for den nye forskriften er ifølge regjeringen.no at en stadig større del av samfunnets kritiske infrastruktur legges i grunnen. Både av praktiske, sikkerhetsmessige og estetiske hensyn. Og store felles verdier går tapt på grunn av manglende stedfestet informasjon på eksisterende anlegg i gjelder et minimum av informasjon., og det er selvfølgelig både «lov» og nyttig å registrere mer for eget behov. Den nye standarden inneholder forståelige begreper for hva ting er og ikke tallkoder som mange er vant med.

– Jeg håper dette vil gi mersmak, slik at vi en gang for alle kan avslutte bruken av magre, gammeldagse og ustandardiserte koder og formater. Først når det kommer krystallklare krav vil utviklere kunne forsvare å bruke tid på å implementere formatene i sine respektive løsninger og programmer. Dette er et viktig bidrag til digitaliseringen av anleggsbransjen som i tillegg gir mulighet for å gjøre dokumentasjonsjobben enklere og resultatet bedre, avslutter Hokstad.

Les også

Forsiden akkurat nå