Den nye driftskontrakten for Vesterålen er på nesten 800 km
(Illustrasjonsfoto: Mählers)

Den nye driftskontrakten for Vesterålen er på nesten 800 km

Mye vei å håndtere i denne kontrakten for Nordland fylke.

Kart over kontraktsområdet. Illustrasjon: Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune lyser ut driftskontrakt 1810 Vesterålen 2022-2027.

Veiene ligger i kommunene Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Lødingen og deler av Hadsel.

Vegnettet i dette oppdraget er på 794 kilometer vei totalt, fordelt slik:

  • 720 kilometer fylkesvei i Nordland
  • 50 kilometer gang- og sykkelvei i Nordland
  • Snaue 25 kilometer fylkesvei i Troms

På det meste er ÅDT på disse veiene på 10.000.

Kontrakten gjelder til og med 31. august 2027. Partene kan bli enige om å utvide den i ett, to eller tre år, og byggherren kan ensidig forlenge den i ett år.

Fylket arrangerer digital tilbudskonferanse 24. februar, og tilbudsfrist er 24. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå