Tingstadbekken bru er en av bruene som skal skiftes ut i dette oppdraget.
Tingstadbekken bru er en av bruene som skal skiftes ut i dette oppdraget. (Foto: Statens vegvesen)

Den eneste som ga tilbud: Gjermundshaug Anlegg skal bygge bruer på riksvei 3

Entreprenøren har et drøyt år på seg til å gjøre ferdig jobben.

Gjermundshaug Anlegg var eneste tilbyder på dette oppdraget da fristen gikk ut i begynnelsen av september i år.

Med en tilbudssum på 42.770.682 kroner eks. mva. får Gjermundshaug Anlegg totalentreprisen med å bygge Kiva og Tingstadbekken bruer på riksvei 3 i Rendalen.

Ikke så høy og lang, Kiva bru, men nå er planen at den skal skiftes ut. Foto: Google Maps

I tillegg skal entreprenøren også breddeutvide en undergang for gang- og sykkelvei på Hanestad, og ruste opp tilhørende vei på 2450 meter.

Denne jobben er en modellbasert totalentreprise. Oppdraget omfatter alle arbeider ved utskifting av to bruer og breddeutvidelse av en undergang for gang- og sykkelvei. Dessuten skal tilhørende veilinje justeres og endres helt eller delvis langs flere delparseller.

Konstruksjonene som skal bygges:

 • Dagens Kiva bru skal skiftes ut med ny bru i eksisterende trasé.
 • Midlertidig omkjøringsvei og interimsbru over Kiva må bygges.
 • Dagens landkar og bruplate ved Tingstadbekken skal rives og fjernes. Ny Tingstadbekken bru skal bygges oppstrøms for dagens bru.
 • Eksisterende Hanestad bru skal breddeutvides.

Dette skal skje med veien:

 • Riksvei 3 skal bli H1-vei med bredde på ni meter
 • Forsterket midtoppmerking langs veien
 • Gang- og sykkelvei som er tilpasset og ferdig asfaltert ved Hanestad bru
 • Utbedring av Hanestad veikryss
 • Flytting og nyetablering av kryss og avkjørsler langs hele strekningen
 • Utslaking av skråninger og bakkeplanering
 • Alle stikkrenner skiftes i hele veiens bredde, med nye i minimum dimensjon 600 mm.
 • Kummer fra før 2015 skal skiftes ut
 • Rekkverksmontering
 • Demontering, flytting og montering av veilysanlegget, eventuelt helt nytt anlegg

Det hele skal være ferdig 21. desember 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå