Dagens gjennomslag i Kvænangsfjellet.
Dagens gjennomslag i Kvænangsfjellet. (Foto: Nye Veier)

Dempet markering av gjennomslag på Kvænangsfjellet

LNS har nådd en viktig milepæl på prosjektet ny E6 over Kvænangsfjellet.

Etter å ha vært i drift siden august i fjor nådde tunneldriverne fra LNS gjennom i den ene av to tunneler som inngår i prosjektet ny E6 over Kvænangsfjellet. Kvænangsfjelltunnelen er med sine 3,4 kilometer den lengste tunnelen i prosjektet, og er drevet 70 prosent fra østsiden og 30 fra vestsiden.

Forbereder innredning

Drifta på stuffen fra øst ble avsluttet tidligere i høst og riggen flyttet over til 2,9 kilometer lange Mettevolltunnelen, hvor man nå driver fra to sider. På Kvænangsfjelltunnelen har man dermed kunnet starte forberedelsene til innredningsarbeid fra øst, for på den måten å utnytte tid og mannskaper optimalt.

Som forventet

Prosjektsjef i Nye Veier, Steinar Rask sier fremdriften har vært som planlagt, rent teknisk.

– Fjellet har vært som forventet. Det har ikke vært behov for injeksjon, og forbruket av sikringsmateriell har vært som planlagt.

Direktør Frode Nilsen i LNS er også fornøyd med at geologien har stemt med hva de var forespeilet på forhånd.

Tragisk utfall

Både Rask og Nilsen understreker at dagens gjennomslag ikke var omfattet av samme festivitas som vanlig når åpningen gjennom fjellet blir markert.

– Dødsulykken har preget oss voldsomt, slår Nilsen fast.

Det var 30. september Torleif Nilsen fra Birtavarre i Kåfjord omkom under arbeid på prosjektet. Nilsen hadde vært hos LNS i mange år, og var en høyt respektert venn og kollega.

Viktig og utsatt

Fjellovergangen over Kvænangsfjellet er 25 kilometer vei beliggende mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Troms og Finnmark. Kvænangsfjellet er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper fokksnø og skavler. E6 Kvænangsfjellet er eneste vei mellom Troms og Finnmark og resten av landet.  

– Ved dagens milepæl er prosjektet med ny E6 over Kvænangsfjellet nesten halvveis gjennomført, anslår prosjektsjef Steinar Rask.

Les også

Forsiden akkurat nå