Slik blir det nye Strømneskrysset, som skal kolpe sammen Fv. 17 med fv. 720 i retning Malm
Slik blir det nye Strømneskrysset, som skal kolpe sammen Fv. 17 med fv. 720 i retning Malm (Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult)

Delte oppdraget i seks entrepriser - sparte 80 millioner kroner

Fordi prosjektet fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm ble mer attraktivt for lokale entreprenører.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad er svært fornøyd med at Statens vegvesen kan gi vegeier Nord-Trøndelag fylkeskommune ei gladmelding før jul:

- Vi har fått så gode priser på kontraktene vi har lyst ut, at vi har frigjort 80 millioner kroner, sier Brønstad.

 

-Prosjektet ble attratktivt

Brønstad og hans prosjektorganisasjon valgte å legge ned grundig innsats i forbindelse med valg av kontraktstrategi. Det har bokstavelig talt lønt seg.

Løsningen med å dele inn prosjektet i seks mindre entrepriser, har gjort prosjektet attraktivt for entreprenørene.

- Størrelsen på kontraktene har mye å si for hvilke entreprenører som kan gi tilbud. Vi har valgt et omfang på kontraktene som gjør at mange entreprenører, både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, har meldt sin interesse. Når konkurransen er god, blir prisene også gode, sier Brønstad.

 

Får 2 km ekstra veg

Strekningen fv. 17 Dyrstad-Østvik er på 5,6 km og er marginallisten til prosjektet. Det vil si at hvis økonomien i prosjektet tillater det, så kan mer midler brukes her. Hvis økonomien i prosjektet ikke tillater det, så skal det kuttes på denne strekningen. Det var opprinnelig satt av 110 millioner til utbedringstiltak her. Aktuelle utbedringstiltak var utretting av krappe kurver, sikre kryss, færre avkjørsler og bygging av parallelle lokalveger.

Med dette resultatet, kan ambisjonene om utbedring nå endres til nybygging på deler av strekningen. 80 millioner kroner brukes til å bygge 2 km helt ny veg på strekningen mellom Dyrstad og Østvik, i området rundt Kvarvingdalen.

- Dette er en kronglete strekning, med dårlig standard, som opprinnelig ikke var med på utbedringslisten. Det betyr at vi får ny veg med sammenhengende god standard og ti meters bredde, sier Brønstad.

Opprinnelig skulle det bygges 8,2 km ny fv. 17 i prosjektet og 5,8 km ny fv. 720, mens det nå skal bygges 10,2 km helt ny fv. 17.

 

-Sikrer viktige arbeidsplasser

Julie Brodtkorb er direktør i Maskinentreprenørenes Forbud
Julie Brodtkorb er direktør i Maskinentreprenørenes Forbud Bilde: Kristiansen, Tore

Direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb , er fornøyd med kotraktsstrategien som Statens vegvesen har brukt i Nord-Trøndelag, og at MEFs medlemmer dermed også får muligheten til å være oppdragsgiver direkte overfor Statens vegvesen, og ikke bare som underentreprenører.

-Dette mener vi er med på å sikre viktige arbeidsplasser i hele landet, og at man øker kompetansen hos de små og mellomstore entreprenørene. Og ser man alle tilbyderne på oppdragene som har vært ute i Nord-Trøndelag i det siste, så er det liten tvil om at Statens vegvesen stort sett har lykkes i å få god konkurranse på oppdragene sine, sier MEF-direktøren.

Forsiden akkurat nå