Samferdselsminister Ketil Solvik-Osen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Osen (Foto: Samferdselsdepartementet)

Samferdselsministeren: Klart for utprøving av selvkjørende kjøretøy i 2018

Allerede ved årsskiftet vil det være mulig å søke om tillatelse til utprøving av selvkjøremnde kjøretøy, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dette innlegget.

Framtidens transportmidler vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er ingen tvil om at vi står overfor en revolusjon når det kommer til kollektivtransport. Allerede har vi sett uttesting av selvkjørende små minibusser en rekke steder rundt i landet.

Utviklingen av ny teknologi i transportsektoren skjer nemlig raskt, og særlig på kjøretøyområdet. Blant annet har vi sett en utvikling og sammenkobling av flere og bedre førerstøttesystemer, som på sikt vil gjøre det mulig for føreren å fri seg helt fra føreroppgavene. Denne utviklingen vil, med stor sannsynlighet, få stor betydning både for mer effektiv trafikkavvikling, økt mobilitet, miljø og ikke minst være svært viktig for trafikksikkerheten.

Reell utprøving under trygge rammer er avgjørende for å kunne realisere disse effektene, men til nå har lovverket, med sin forutsetning om en ansvarlig fører, satt begrensninger for utprøving av selvkjørende teknologi - og dermed også for videre utvikling.

I juni fremmet regjeringen derfor et lovforslag som skal åpne opp og legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy. Formålet er å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø – med sikte på en mer permanent innfasing av slike kjøretøy i ordinær trafikk i framtiden. Med dette legger vi også til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi, og vi bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter. Vi vil legge til rette for at ny og fremtidsrettet teknologi tas i bruk, og gjerne utvikles i Norge.

Utprøvingen skal skje på sikkert vis. Den vil skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet. Tillatelse til utprøving gis etter søknad. Søker skal kunne dokumentere at trafikksikkerheten og andre viktige hensyn er ivaretatt. Det skal videre utpekes en person som er ansvarlig for at utprøvingen skjer i henhold til regelverket og tillatelsen, og det kan stilles vilkår for tillatelsen. Det vil også bli stilt krav til behandling av personopplysninger.

Tirsdag ble lovforslaget vedtatt av Stortinget, og loven vil tre i kraft 1. januar 2018. Dermed kan det bli mulig å søke allerede like over nyttår. Jeg gleder meg til å se de første søknadene, og ikke minst de første utprøvingene rulle ut på norske veier.

Forsiden akkurat nå