Hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen?

Systematiske rutiner kan forhindre fremtidige brukollapser, skriver Bjarne Hauge i HBM Norge.

Bilde: Foto: Roar Holten, Statens vegvesen.
Bjarne Hauge, HBM Norge
22. feb. 2016 - 15:42

 

Bjarne Hauge, HBM Norge.
Bjarne Hauge, HBM Norge. Foto: Lisa Jabar

 

Vegnettet i vårt langstrakte land består av mange bruer, og betydningen av nøyaktige målinger og overvåkning av disse kan ikke overdrives. Daglig ferdes tusenvis av biler over bruene i Norge, og trafikantene må kunne være trygge på egen sikkerhet. Målinger av brukonstruksjoner er svært viktig for å avdekke sikkerhetsimplikasjoner som kan følge av eksempelvis økt belastning, utrygg grunn eller pågående arbeid. Overvåkning og oppfølgning må forekomme på en regelmessig basis – kun da kan vi unngå at flere bruer faller sammen.

Eksakt kunnskap om bruers forfatning er essensiell for kommune og samferdselsansvarlige. I tilfellet med brukollapsen i Sjoa uttaler Statens vegvesen at dette skyldes en alvorlig prosjekteringsfeil. Feilen førte til at en skjøt som føyer sammen to langsgående bjelker på brua ble kraftig underdimensjonert og bygd med bare 27 prosent av planlagt kapasitet. Hadde det vært en automatikk i oppfølgende målinger og overvåkning ville man imidlertid blitt varslet om strekk og uregelmessigheter i materialet før hendelsen inntraff – uavhengig av om det i utgangspunktet var konstruksjonen eller omliggende faktorer som hadde skylden.

Vi ser dessverre at uregelmessigheter og advarsler ikke alltid tas til følge så raskt som man skulle ønsket. Dagens vektgrense blir imidlertid opprettholdt ut 2016 til tross for at begrensninger anbefales innført allerede nå.

Bruer som er plassert i vanskelige områder, eksempelvis på grunn som kan vise til tilfeller av uregelmessigheter, bør som en regel bli overvåket med måleutstyr som kan forutse fremtidige problemer. Et eksempel på slikt arbeid finner man i Essingeleden i Sverige, motorvegen som går gjennom Stockholm. Her foretas det overvåkning av flere bruer hvor regelmessig gjennomgang har vist sprekker i betongen. Bruene er tilkoblet et alarmsystem som gir beskjed dersom sprekkene utvider seg mer og om når man må gjøre noe med det. Da er det selvsagt av stor betydning at vedlikeholdsarbeidet er planlagt når alarmen går.

Forebyggende tiltak kan bidra til å forhindre brukollapser i Norge. Rutinene rundt kontroll av brukonstruksjoner i Norge må forbedres, og en plan må settes opp for regelmessige målinger – og oppfølgning.

HBM Norge

HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik)er et globalt selskap med ekspertise innenfor mekanisk og elektrisk måleteknikk.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.