Parkeringshuset i Heimdalsgata 36 på Tøyen ble nylig rehabilitert av Consolvo, inkludert montering av et katodisk overvåkningssystem. Fra venstre: Xhelal Berisha, representant for leietaker Gamle Oslo Servicesentral, Torgrim Roll, styreleder Nedre Tøyen Garasjesameie, Mari-Ann Pettersen, styremedlem Nedre Tøyen Garasjesameie, Bjørn Lund, rådgivende ingeniør Ødegård og Lund, Jon Haga, representant for Nedre Tøyen Garasjesameie, Christoffer Astrup, prosjektleder fra Consolvo og Pål Nilsen, formann Consolvo. (Bilde: Consolvo)
Katodisk ekspert i Protector, Filip Johansen, overvåker betongkonstruksjoner over hele verden. Fra Lier kan han til enhver tid dosere ut riktig styrke på strømmen som skal forhindre at armeringen ruster. (Bilde: Consolvo)
Overvåkningsskap som dette, plassert i de aktuelle parkeringshusene, har direkte forbindelse med Consolvos strømfordeling ut til Zebra-anoden og de innstøpte elektrodene i betongen. Dermed kan Jan Eri, daglig leder i Protector, ha full kontroll på korrosjonen i konstruksjonene. (Bilde: Consolvo)
Consolvo ligger langt fremme innen betongrehabilitering, her representert ved administrende direktør Fredrik Røtter(t.v.), daglig leder i søsterselskapet Protector, Jan Eri og prosjektleder Christoffer Astrup. (Bilde: Consolvo)

De redder parkeringshusene

Lier-selskapet Consolvo har rehabilitert over 130 parkeringsanlegg bare i Norge. Etterspørselen er stor etter betongtehabilitering og overvåking av rust på betongkonstruksjoner.

Parkeringshus er nemlig sterkt utsatt for armeringskorrosjon fordi bilene frakter med seg veisalt som avsettes i betongen. Saltet kan gjøre at armeringen ruster og rustproduktene kan ha  syv ganger større volum enn stålet. Dette gjør at betongen kan skalle av i tillegg til at armeringen kan ruste bort. Det er derfor ekstremt viktig å redusere og overvåke selve korrosjonen samt rehabilitere anleggene før konstruksjonen mister sin bæreevne eller må skiftes helt ut.

 

Spesialist på betongrehabiulitgering

Consolvo, som har base i Lier utenfor Drammen, har 300 ansatte og en omsetning på 550 millioner. Selskapet har ekspertise på rehabilitering av parkeringshus gjennom lang erfaring på området. De har både sivilingeniører og håndverkere med lang erfaring fra bygg og anlegg.

Consolvo arbeider også med utvikling på området, og har blant annet bidratt til en lærebok i betongrehabilitering, de stiller med foreleser på Norsk forening for betongrehabilitering sitt kurs i betongrehabilitering og er med på utvikling og oversetting av standarder innen fagfeltet.

 

Fornøyd P-huseier

Det siste parkeringhus-prosjektet til Consolvo var i Heimdalsgata 36 på Tøyen, et garasjeanlegg på 2500 kvadratmeter fordelt over to plan. Parkeringshuset, som er fra midten av 1980-tallet, er nå rehabilitert. Her kom styret med en rapport fra konsulentene Ødegård og Lund AS, og så sørget Consolvo for resten.


Styreleder Torgrim Roll i Nedre Tøyen Garasjesameie er veldig fornøyd med sluttresultatet. – Ja, vi er svært fornøyd med arbeidet. Consolvo har holdt seg til tiddsskjema, og parkeringshuset har blitt veldig fint. I tillegg vil det katodiske systemet med overvåkning gi oss en ekstra trygghet på sikt, sier Roll.

 

Intelligent system

Dette systemet fungerer i prinsippet som offeranoder på båter, men det spesielle med systemet er at det sendes strøm fra et vanlig sikringsskap ut i betongen via armeringen slik at korrosjonen overføres til et annet materiale, en anode, som tåler det.

– Vi påfører betongen en  anode i form av strømførende maling, eller annen form for  anode.  Deretter kobler vi til strøm og elektroder som har forbindelse med et overvåkningsskap med direkte linjer til vårt kontor. Der sørger vi for å kontrollere at strømtilførselen er optimal for å hindre rust. Og med en katodisk beskyttelse trenger ikke betongen i et stort parkeringshus mer elektrisk energi enn en vanlig lyspære for å være beskyttet mot korrosjon, forklarer prosjektleder i Consolvo, Christoffer Astrup.

 

Overvåker riust over hele kloden

Gjennom søsterselskapet Protector produserer og selger selskapet en egen anode og et egenutviklet overvåkningssystem. I Lier sitter de og ”medisinerer” betongkonstruksjoner rundt omkring i hele verden slik at de fortsatt trygt kan ha sin funksjon. Dette gjelder både bruer, boligblokker, parkeringshus og i prinsippet alt som bygges i armert betong. Produktene selges i dag til land som Tyskland, USA, Storbritannia, Australia og  Hong Kong i tillegg til i Norge.

– Det er som bruk av medisin der det gjelder å dosere riktig for å få et best mulig resultat over lang tid. Det er akkurat det vi gjør via disse overvåkningsskapene kombinert med vår Zebra-anode og vårt Camur overvåkningssystem, sier daglig leder i Protector, Jan Eri.

– Fordelene med å bruk dette systemet er at det forebygger skader og forfall og reduserer reparasjonskostnadene. Miljømessig er det også bra fordi det minsker avfallsmengden og forlenger levetiden til anleggene. I tillegg er alt veldig målbart, supplerer administrerende direktør i Consolvo, Fredrik Røtter.

Forsiden akkurat nå