Mye må gjøres med denne vegen før den tilfredsstiller tidens krav. Åge Haverstad ligger best an til å få den jobben. (Foto: Anders Haakonsen)
Mye må gjøres med denne vegen før den tilfredsstiller tidens krav. Åge Haverstad ligger best an til å få den jobben. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

De lokale dominerer på Toten

De lokale entreprenørene dominerer konkurransen om å få utbedre 7,2 km av fylkesveg 33 i Oppland. Lavest av åtte anbydere ligger Åge Haverstad fra Sør-Fron, som vil ha 165,9 millioner kroner for jobben.

Strekningen som skal utbedres går mellom Langsletta og Totenvika kirke i Østre Toten kommune. Brødr. Gudbrandsen som holder til i samme kommune, er nr. to med et anbud på 175,7 mill. Nr. tre er et arbeidsfellesskap mellom Magne Sveen fra Vestre Toten og John Galten fra Åmot, som har gitt et anbud på 180,7 mill.

Den videre rekkefølgen er: Tore Løkke fra Åfjord (205,6 mill.), M3 Anlegg fra Bodø (205,9 mill.), T. Engene fra Gol (216,2 mill.), Implenia (219,5 mill.) og Veidekke (248,7 mill.).

Vegen skal i hovedsak følge nåværende trasé, men flere svinger blir rettet ut.

Ny vegbredde blir 8,5 meter. I dag varierer den mellom 5 og 6 meter.

På 5,5 av de 7,2 kilometrene blir det anlagt gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen. På denne strekningen skal det også utføres arbeid med kommunale VA-ledninger. Fra det vestlige endepunktet ved Totenvika kirke går det gang/sykkelveg videre vestover langs fylkesveg 33 i dag.

Utbedringen må fullføres høsten 2016.

Oppdraget er den andre store entreprisen på prosjektet Skreifjella-Totenvika, som er kostnadsberegnet 491 millioner kroner. Av dette skal 320 millioner kroner dekkes med statlige midler og 171 millioner med bompenger.

Forsiden akkurat nå