Hva skjuler seg bak svingen på en smal europaveg? Det slipper de vegfarende å bekymre seg om når denne strekningen langs Altafjorden er utbedret. (Foto: Google)
Hva skjuler seg bak svingen på en smal europaveg? Det slipper de vegfarende å bekymre seg om når denne strekningen langs Altafjorden er utbedret. (Foto: Google)

De lokale dominerer i Alta

Ikke mindre enn 7 entreprenører vil utbedre 3 060 meter av E6 i Alta. De lokale entreprenørene dominerer fullstendig. Anlegg Nord fra Alta leder konkurransen med et anbud på 59,2 millioner kroner.

Selv om anbudene ikke er kontrollregnet, er det klart at konkurransen vil ende med hjemmeseier. Entreprenører fra Alta holder de fem første plassene!

Jan Opgård er nr. to med 60,9 mill. fulgt av Tormod Kristensen Maskin (69,7 mill.), Kåre K Kristensen (70,1 mill.) og Odd Mathisen (72,2 mill.).

Nr. seks er Oscar Sundquist fra Kirkenes med et anbud på 80,9 mill. Den eneste anbyderen som ikke kommer fra Finnmark, er Leonhard Nilsen & Sønner fra Risøyhamn i Nordland, som vil ha 88,4 millioner for jobben.

Strekningen som skal utbedres går mellom Melsvik og Hanselv på vestsiden av Altafjorden. Dagens veg, som holder lav standard, går i sidebratt terreng. Sprenging og håndtering av sprengstein vil utgjøre en vesentlig del av arbeidet. Til sammen skal det sprenges 160 000 faste kbm.

E6 skal gå i samme trasé som nå på det meste av strekningen, men nærmest Melsvik blir vegen lagt om over ca. en halv kilometer. Ny vegbredde blir 8,5 meter. Entreprisen omfatter også anlegg av en 200 meter lang adkomstveg.

Mellom Melsvik og Sandelv, som ligger nærmere Alta sentrum, skal E6 legges helt om. Mesteparten av den nye vegen kommer til å gå gjennom en vel to kilometer lang tunnel. Driving av tunnelen blir lyst ut før jul.

Byggetiden blir ca. to år. Når tunnelen er ferdig, skal også strekningen Melsvik-Hanselv være ferdig utbedret.

 

Forsiden akkurat nå