-Vi er det eneste partiet som faktisk prioriterer kollektivutbygging og sykkel – og prioriterer ned vegutbygging, sa De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson da partiet presenterte sitt alternative statsbudsjett.
-Vi er det eneste partiet som faktisk prioriterer kollektivutbygging og sykkel – og prioriterer ned vegutbygging, sa De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson da partiet presenterte sitt alternative statsbudsjett.

De Grønne vil kutte 3,7 mrd til veger og flyplasser

Mens de andre partiene sloss om å gi mer til vegbygging, mener De Grønne at tiden er inne for å kutte.

-Vi er det eneste partiet som faktisk prioriterer kollektivutbygging og sykkel – og prioriterer ned vegutbygging. Vi kutter 3,7 mrd. til investeringer i nye veger og til flyplasser og bruker pengene på grønn transport, sa De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson da partiet presenterte sitt alternative statsbudsjett.

- Vi har ikke råd til å gjøre alt. Selv etter budsjettforliket med KrF og Venstre, øker vegbevilgningene mer enn jernbanebevilgningene neste år (12 vs 10 %). Når nye veger bygges, blir folk vant til å kjøre bil, og det gjør det vanskeligere å få folk til å endre reisevaner. Vårt mål er å gjøre kollektivtransporten så konkurransedyktig at folk velger å la bilen stå, hevder partiet, som vil omfordele samferdselspengene på følgende måte:

  • 3,7 mrd. kr mindre til nye veger og flyplasser
  • Nesten 6 mrd. kr til grønn transport
  • 1,9 mrd. kr til jernbanen
  • 1 mrd. kr mer til sykkel
  • Styrke bymiljøpakkene med 1,5 mrd. kr
  • 500 mill. kr til ladestasjoner for elbil
  • 730 mill. kr til belønningsordninger for kollektivtrafikk
  • Vi vil dekke landet med elbil-ladere innen 2017 til 500 mill.

Forsiden akkurat nå