– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.
– Situasjonen mange steder er prekær og går på sikkerheten løs, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. (Bilde: Jarle Skoglund)

Dårligere standard på fylkesvegene

I nesten halvparten av landets fylker er standarden på riks- og fylkesvegene blitt dårligere de siste fem årene, viser en ny rapport.

Rapporten «Kvaliteten på det norske vegnettet: status for riks- og fylkesveger» blir tirsdag overrakt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Rapporten, som er laget av Rambøll for OFV, tar for seg riks og fylkesveger i samtlige fylker.

Ifølge rapporten innfrir ingen norske veger standardkravene. Alle fylkene har avvik fra vegnormalene på riksvegene, viser rapporten.

 

Feil veg

Oslo er blant fylkene der utviklingen har gått i feil retning de siste årene. På bunn ligger Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark, mens Vestfold, Hedmark og Akershus har Norges beste veger.

– Alle som kjører litt utenom hovedvegene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et vegnett som ikke holder mål. Verken for person- eller yrkestransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Mens 10 av 19 fylker har fått jevnere veg i perioden 2009-2014, har ni fylker fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere veg.

 

Etterlyser standardkrav

– Situasjonen går mange steder på sikkerheten løs. Dette understreker tydelig behovet for standardkrav for fylkesvegene, sier Solberg Thorsen.

Rapporten viser at de store forskjellene mellom fylkene gjelder alle veggrupper: Gamle- og nye fylkesveger, riksveger og europaveger.

– Ulikhet i kvalitet gir et ulikt tjenestetilbud, avhengig av hvor man bor. Slik skal det ikke være, sier Solbeg Thorsen.

Han mener regjeringen må gjennomføre sitt løfte om innføring av standardkrav til fylkesvegnettet, slik man har for riksvegene. (©NTB)

Forsiden akkurat nå