Anleggsleder Jan Tore Andreassen fra HAG Anlegg (tv.) og driftsleder Bjørn Tore Andersen fra Morgedal Entreprenør foran lokalbefolkningen som stimlet sammen med regnklær og paraplyer på åpningsdagen. Jernbanelinja går over kulverten i bakgrunnen – og den konstruksjonen var en omfattende og krevende jobb. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)
Her blir den 1000 tonn tunge plasstøpte kulverten kjørt på plass i august 2016. Den havnet 1,5 centimeter unna planlagt plassering. Tidsvinduet var på 55 timer. (Bilde: Kjell Wold, Statens vegvesen)
Vegvesenets byggeledere Roy Are Haare (tv.) og Ole Prestegård ved den andre store konstruksjonen i prosjektet: Fiskumelva bru. (Bilde: Bjørn Olav amundsen)
Her snakker vi bokstavelig talt vaffelpresse! Vegvesen-pensjonist Kristen Bollerud hadde sin fulle hyre med å produsere kumlokkvafler under åpningsdagen (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Fylkesveg 72 Darbu:Fylkesveg 72 Darbu:

Darbu fikk veg likevel

Egentlig skulle vegen vært bygd for 15 år siden, og grendefolket har vært skuffet, for å si det pent. Men i forbindelse med dagens E134-utbygging tvang ny fylkesveg forbi Darbu seg fram.

  • Prosjekter

– Alt har gått etter planene. Vi holder oss innenfor kostnadsrammen, og vi åpner 14 dager før tiden, forteller Vegvesenets byggeledere Roy Are Haare og Ole Prestegård.

– Utfordringene har vært inntransporten av kulverten som går under jernbanen. Konstruksjonen på drøye 1000 tonn ble plasstøpt, løftet opp og kjørt på plass. Vi bommet med halvannen centimeter, og det må kalles fulltreff, forteller Haare.

Jernbanen måtte stenges i to helger for å få bygd denne kulverten, og under inntransporten hadde staben 55 timer på seg til å plassere kulverten og legge ny jernbanelinje på toppen.

 

Ikke bare enkelt

Grunnforholdene har ikke bare vært enkle. Oppe i lia er det mest fjell og grei grunn. Nede på flata ved Darbu, der jernbanelinja går, er det leire som stedvis er på grensen til å være kvikkleire.

– Litt spennende med den leira. For inntransport lagde vi i prinsippet ei lita bru for at grunnen skulle tåle vekten, forteller Haare.

Det er ikke lange vegstubben det er snakk om, men prosjektet har faktisk bygd et av Norges største fordrøyningsmagasiner på 490 m3. Kapasiteten er 230 liter pr sekund inn og 54 ut.

Tom Hedalen har nok å stelle med som prosjektleder for E134 ved Kongsberg, men er formelt sjef for dette lille prosjektet også. Han forteller: – Planen var egentlig å bygge denne vegen for 15 år siden, men så fantes det ikke penger til det. Bygda har ventet og ventet, og i forbindelse med E134-prosjektet satte Øvre Eiker kommune som betingelse at nå skulle fylkesvegen faktisk bygges. Og det har vi gjort.

Gamlevegen ned til Darbu fra E134 snirkler seg i krappe svinger gjennom boligfelt, og den er nå nedklassifisert og skal utbedres. Her har det før gått 1600 biler i døgnet, med en ganske høy andel tungtrafikk. Fylkesveg 72 er ellers beredskapsveg for E134.

 

Ferdige 14 dager før

Fylkesveg 72 Darbu

1,3 km veg samt 500 m sideveger og gang- og sykkelveg. Kulvert under jernbanen ved Darbu. Fiskumelva bru (88 m lang)

Byggeperiode: Mars 2016-september 2017

ÅDT: 1600

Kostnadsramme: 64 mill kr.

Entreprenør: Arbeidsfellesskapet HAG Anlegg, Arendal (betongkonstruksjoner) og Morgedal Entreprenør, Telemark (grunnarbeid).

– Vi er fornøyd med samarbeidet med entreprenørene. De leverer i henhold til kontrakt, og er ferdige 14 dager før tiden, sier Haare.

– Dette har vært en stor og viktig jobb for oss begge, sier anleggsleder Jan Tore Andreassen i HAG Anlegg.

–  Jobben var en døråpner for å vise at vi håndterer oppdrag for Vegvesenet, forteller han. HAG er da også nå inne på E134-prosjektet ved Saggrenda ved Kongsberg.

Forsiden akkurat nå