Dansk brukontrakt på 2,1 milliarder undertegnet

Dansk brukontrakt på 2,1 milliarder undertegnet

Kontrakten på byggingen av Storstrømsbroen ble i går undertegnet mellom det danske Vejdirektoratet og et italiensk konsortium.

Det er ”Storstrøm Bridge Joint Venture” (SBJV) som dermed fikk oppdraget med at bygge en ny Storstrømsbro, som forbinder Sjælland og Falster via Masnedø.

Storstrømsbroen mellom  Sjælland og Falster blir Danmarks tredje størte.

SBJV er et konsortium bestående av tre store entreprenørvirksomheter; Itinera, Grandi Livori Fincosit og Condotte. Det sistnevnte selskapet er best kjent her hjemme for kontrakten på deler av Follotunnelen, og at de nå har søkt om konkursbeskyttelse på grunn av selskapets skakkkjørte økonomi. Imidlertid er Condottes eierandel i SBJV blitt redusert til beskjedne 0,01 prosent som følge av den økonomiske situasjon.

Kontrakten på totalentreprisen lyder på 2,1 milliarder danske kroner, på det som blir  Danmarks tredje største bru. Første spadestikk forventes å bli tatt i andre halvår 2018, og åpningen av brua for biler skal etter planen skje i 2022, mens jernbanedelen

Fakta om ny Storstrømsbro

Lengde:               Ca. 4, km
Seilingshøyde:    26 m
Tårnhøyde:          100m
Tverrprofil:           2 jernbanespor, 2 kjørebaner og                                  1 g/s-felt
Bredde:                 Ca. 24 m
Hastighet for biler:  80 km/t
Hastighet for persontog: 200 km/t
Hastighet for godstog:  120 km/t
ÅDT:                        Ca. 8000
Togtrafik:                Ca. 40 passasjertog og opp til                                     78 godstog pr. døgn
Pris:                         ca. 4,2 milliarder danske kroner
EU-støtte:                112 millioner. kr.

skal stå ferdig året etter.

Condotte uten innflytelse

-Med  underskriftene på plass på totalentreprisen på Storstrømsbroen er avtalen nå formelt på plass mellem Vejdirektoratet og SBJV. Condotte er uten bestemmende innflytelse i konsortiet, og det er avtalt at selskapets eierandel kun kan endres etter avtale med byggherren, hvilket vil si osss, slår Erik Stoklund Larsen fast, som er projektdirektør i Vejdirektoratet.
 
Det har været skrevet og sagt mye om SBJV i den senere tid. Vi har imidlertid hatt en god dialog med deres representanter hele vegen gjennom anudsprosessen, og med den avtalte selskapskonstrusjonen er vi klar til at fortsette samarbeidet om at få bygget selve broen. Den nye Storstrømsbro vil komme hele regionen til nytte, både mens arbeidet er i gang, og etter brua åpner for trafikk, sier Erik Stoklund Larsen.
 

Forsiden akkurat nå