– Jeg aksepterer at å prise vekk bilene er en effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finnes andre måter, sier Dale til NTB.
– Jeg aksepterer at å prise vekk bilene er en effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finnes andre måter, sier Dale til NTB. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix)

Dale: Nullvekstmålet kan nås uten bompenger

Det finnes andre måter å nå målet om å unngå vekst i biltrafikken enn bompenger, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Dale legger ansvaret på lokalpolitikerne for at bilistene blir pålagt mye av regningen for bymiljø- og byvekstavtalene mellom staten og kommuner i en rekke byområder.

– Jeg aksepterer at å prise vekk bilene er en effektiv måte å nå nullvekstmålet på, men det finnes andre måter, sier Dale til NTB.

– Et av virkemidlene er for eksempel en vesentlig styrking av kollektivtilbudet, så folk kan velge å reise mer kollektivt enn i dag, fortsetter han.

Motstanden mot bompenger brer seg og blir blant annet en parolesak i 1. mai-tog i Drammen og Sandnes. Det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) stiller lister flere steder og kan stjele velgere fra blant annet Dales Fremskrittsparti.

Ni byer

Bymiljø- og byvekstavtaler er inngått for blant annet Bergen-, Stavanger- og Oslo-området. Målet er å få flere til å parkere bilen og i stedet kjøre kollektivt, gå eller sykle, men avtalene omfatter også oppgraderinger og utvidelser av veier.

Til sammen er det planer om byvekstavtaler for ni byer i Norge, og samtlige baserer seg på brukerfinansiering, altså bompenger, som en viktig finansieringskilde. Men regjeringen pålegger ingen å innføre bompenger, understreker samferdselsministeren.

– Det blir ikke bompenger i byområder uten at en har foreslått det lokalt, konstaterer Dale, som antyder at noen av avtalene er blitt for ambisiøse. Men han mener dette er opp til lokalpolitikerne å avgjøre.

– Det er enormt stor forskjell på hvor store kostnader en har tatt på seg, og hvor mye en har vært villig til å legge på bilistene å betale for, sier Dale.

– Mye penger på bordet

Han understreker imidlertid at byvekstavtalene er viktige for regjeringen.

– Og vi legger fryktelig mye penger på bordet. Staten betaler for mer enn vi har ansvar for, sier han.

I flere byer, blant annet i Drammen og Stavanger, har lokalpolitikere snudd og vil forkaste eller reforhandle byvekstavtaler fordi de betyr for store kostnader for bilistene.

Forsiden akkurat nå