COWI har tidligere jobbet med reguleringsarbeid for Nye Veier blant annet på E18 Dørdal – Tvedestrand
COWI har tidligere jobbet med reguleringsarbeid for Nye Veier blant annet på E18 Dørdal – Tvedestrand (Foto: Nye Veier)

COWI vant rammeavtale for planarbeidet i hele Nye Veier-porteføljen

Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Tom Erik Carstensen er markedssjef i COWI. Foto: Cowi

Varigheten for avtalen er på 2 år med opsjon for forlengelse i ytterligere to år. COWI har samarbeidet tett med Nye Veier på flere prosjekter de siste årene, heter det i en pressemelding fra Cowi.

– Vi er veldig glade for avtalen! Vi har gjort mange store planoppdrag med Nye Veier tidligere, og vi ser det som en tillitserklæring at vi får videreføre den kompetansen og det arbeidet vi har gjort i disse oppdragene, sier Tom Erik Carstensen, Markedssjef i COWI.

Les også

Gode erfaringer med hverandre

COWI har tidligere jobbet med reguleringsarbeid for Nye Veier på E6 Storhove-Øyer, E39 Bue-Ålgård og E18 Dørdal-Tvedestrand, i tillegg til flere verdioptimaliseringsprosjekter og to totalentrepriser; E18 Rugtvedt-Dørdal og E6 Kvål-Melhus.

Asbjørn Heieraas i Nye Veier. Foto: Nye Veier

– Vi er svært godt fornøyd med å lande rammeavtalen for planarbeid og kontrakten med COWI. Allerede i august vil sannsynligvis de første avropene gjøres. Nye Veier har mange store prosjekter som skal gjennomføres de neste årene. Vi er helt avhengige av framoverlente, dyktige rådgivere som bidrar for å oppnå våre mål om mer trafikksikker vei, tidligere til brukeren, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier.

Les også

Skal lede, organisere, og drive prosessen

Rammeavtalen omfatter eksempelvis kommunedelplan, områdereguleringsplan, detaljreguleringsplan og konsekvensutredninger. COWI skal lede, organisere, og drive prosessen med utarbeidelse av planene som også omfatter saksbehandling ovenfor myndigheter og møteledelse i forbindelse med medvirkningsprosesser og offentlige høringer.

For hvert avrop vil COWI levere et komplett team som vil ivareta alle behov for å bringe planen frem til sluttbehandling i kommunene.

COWI og Nye Veier har jobbet sammen i flere planprosesser, sist på den 54 kilometer lange E18-strekningen mellom Dørdal og Tvedestrand hvor reguleringsarbeidet ble startet for kun noen uker siden.

Les også

Etterspurt metodikk

Prosjektene krever også høye krav til digitalisering og VDC-sertifisering (Virtual Design Construction) fra universitetet i Stanford/NTNU.

VDC er en etterspurt arbeidsmetodikk i veiprosjekter, og en metodikk COWI har valgt som sin foretrukne gjennomføringsform for denne type prosjekter etter å ha benyttet dette i flere av de nevnte prosjektene for Nye Veier.

– Vi har etablert en egen metodikk for gjennomføring av prosesser hvor vi fokuserer på bitvis måloppnåelse langs veien med tanke tilfredshet, måloppnåelse og ytelse. Det flotte er at vi får jobbet veldig tett på både interessenter og Nye Veier når vi benytter oss av denne metodikken, sier Tom Erik Carstensen.

Les også

Forsiden akkurat nå