Sweco fikk kontrakten på detaljprosjekteringen og konkiurransengrunnlaget for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle.
Sweco fikk kontrakten på detaljprosjekteringen og konkiurransengrunnlaget for Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. (Foto: Statens vegvesen)

Cowi sikret seg første kontrakten på Fellesprosjektet Arna-Stanghelle

Oppdraget omfatter blant annet detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utslippssøknader, forundersøkelser og miljøplaner.

COWI leverte det beste tilbudet til Fellesprosjektet Arna - Stanghelle på rådgivingskontrakten for forberedende arbeider for prosjektet med oppstart i 2024, melder prosjektet i en pressemelding.

Konkurransen er gjennomført etter anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP), og har en verdi på rundt 40 millioner kroner.

– Cowi har levert det beste tilbodet sett opp mot tildelingskritera, og vi har derfor valgt å tildele kontrakten til dem. Vi gleder oss nå til å starte arbeide med konkretiseringsfasen så snart klageperioden er over, forteller Gunnar Søderholm.

I konkretiseringsfasen skal Cowi beskrive hvordan de vil gjennomføre arbeidet i kontrakten. Endelig kontrakt vil bli inngått etter avslutning av denne fasen.

Ved siden av Cowi, deltok også Norconsult og Rambøll-Sweco i konkurransen om oppdraget.

Alle selskapene som deltok i konkurransen leverte alle gode tilbud, opplyser Statens vegvesen og Bane NOR.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Norges største tunnelprosjekt.

Forsiden akkurat nå