Ny Geithus bru i betong kommer rett nedstrøms for den gamle hengebrua.
Ny Geithus bru i betong kommer rett nedstrøms for den gamle hengebrua. (Illustrasjon: Rambøll)

Consto har fått jobben med å bygge ny Geithus bru i Modum for snaue 80 mill

Og gamle, ærverdige Geithus bru kan pensjoneres og bli gang- og sykkelbru.

– Ny bru er sterkt ønsket. Men teknisk har det vært et langt lerret å bleke, med krevende planlegging og prosjektering. Dimensjoneringen av islast og flom i Drammenselva har gitt oss mye å tenke på og beregne. Geithusfoss kraftstasjon har inntakstunnel like ved den nye brua, og vi måtte vurdere virkningen som ny bru kunne få på vanninntaket. Dessuten ligger brua i et verneområde. I det hele tatt; svært mye å tenke på, men alt er ferdigprosjektert og tredjepartskontrollert, fortalte teknisk sjef i Modum kommune, Harald Silseth, til Veier24 da konkurransen ble lyst ut i desember i fjor.

Kommunen skal bygge ny og bredere bilbru, slik at den gamle, ærverdige Geithus bru kan bli gang- og sykkelbru. Ny bru vil gå tilnærmet parallelt nedstrøms for dagens bru.

Nye Geithus bru får en lengde på cirka 110 meter. Den skal utføres som en platebru i betong i fem spenn med fire pilarakser ute i elva.

Prosjektet har vært gjennom en lang prosess, og i slutten av april vedtok kommunestyret en bevilgning på 117 millioner kroner inkl. mva. til bygging av ny Geithus bru med tilhørende anlegg. Anlegget skal ferdigstilles innen 1. november 2022.

Totalentreprisen har vært ute på offentlig anbudskonkurranse i to omganger. Første omgang med tilbudsfrist medio august 2019 ble avlyst fordi det kun kom ett tilbud. Da var prosjektet anslått til en kostnadsramme på 80 millioner kroner, og det ene tilbudet som kom inn var rundt 20 millioner kroner høyere enn anslaget til Rambøll, som har prosjektert brua. Det vil bety rundt 100 millioner kroner.

Les også

Fikk to tilbud

I andre runde var kostnadsrammen satt til 100 millioner kroner. Denne gangen kom det inn to tilbud, fra Consto Anlegg Øst og NRC Anlegg.

Vekting i konkurransen var slik:

 • Priser og kostnader: 40 %
 • Oppdragsforståelse og fremdriftsplan: 20 %
 • Oppdragsspesifikk kompetanse: 30 %
 • Miljø: 10 %

Og tilbudspriser og tilbudsscore etter utregning så slik ut:

Entreprenør Tilbudssum i mill. kr. eks. mva. Tilbudsscore
Consto Anlegg Øst 79,6 95
NRC Anlegg 97,8 85

 Det er ikke bare ny bru som skal bygges. Oppdraget inkluderer også disse arbeidene:

 • Omlegging av vei/ny kryssløsning til ny bru
 • Omgjøring av eksisterende bru til gang- og sykkelvei
 • Fjerning av påhengt gangbane på dagens bru
 • Rehabilitering av øvrige konstruksjoner
 • Bygging av cirka 430 meter ny gang- og sykkelvei parallelt med hovedveien
 • Tilknytningsveier på begge sider av elva
 • Omlegging av eksisterende og nye tekniske ledninger og føringer i grunnen
 • Belysning av eksisterende bru, ny bru og veier

Eksisterende bru med tilhørende vei skal være i drift i hele anleggsperioden, og det samme gjelder for alle andre adkomster til og fra eksisterende vei.

 

Les også

Forsiden akkurat nå