Strømsbrua i Stavanger ble åpnet av Kong Olav i 1960.
Strømsbrua i Stavanger ble åpnet av Kong Olav i 1960. (Foto: Google Maps)

Consolvo skal rehabilitere bybru i Stavanger

Consolvo trakk det lengste strået, og sikret seg rehabiliteringen av Strømsbrua midt i Stavanger. Et krevende oppdrag der man må ta hensyn til både veitrafikk, båttrafikk i sundet under og jernbanespor midt i mellom.

Kontrakten fikk de med et tilbud på 22,4 millioner kroner. Prosjektet består i rehabilitering av stålelementer, utskifting av dekke over hele bruplate og etablering av nytt fortau. I tillegg til det skal betongoverflater repareres og avløpssystemet fornyes.

Da prosjektet ble utlyst i januar, skrev vi følgende om oppdraget.

Brua eies av Rogaland fylkeskommune, og arbeidene kan vare helt til september 2022, litt avhengig om opsjoner løses ut underveis i arbeidet.

Strømsbrua går over Hillevågsstrømmen i Stavanger ved utløpet av Hillevågsvatnet. Den er 289 m lang, og ble åpnet av Kong Olav i 1960. Da den ble åpnet, slapp tungtrafikken fra Østre bydel i Stavanger å kjøre om sentrum, og trykket fra tungtrafikken i sentrum ble mye lettere. Veien over Strømsbrua er Fv427.

Forsiden akkurat nå