Consolvo ligger best an til å få vedlikeholde bruer i Agder i to-tre år
(Illustrasjonsfoto: Agder fylkeskommune)

Consolvo ligger best an til å få vedlikeholde bruer i Agder i to-tre år

Fire ville ha rammeavtalen, men Consolvo er definitivt billigst.

Avtalen ble lyst ut i oktober, og heter Rammeavtale - Bruvedlikehold Agder 2022-2023, og går over kalenderårene 2022 og 2023. Det er opsjon på forlengelse i ytterligere ett år.

Fire entreprenører har gitt pris på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Consolvo 14.336.592
BMO Entreprenør 17.945.100
Veisikring 22.873.053
Mesta 25.146.556

Anslått totalvolum for rammeavtalen er 45 millioner kroner eks. mva. for alle tre årene, men anslagene er usikre. Fylket gjør oppmerksom på at oppgitt totalvolum ikke er forpliktende. Det totale volumet vil være avhengig av offentlige bevilgninger samt kapasiteten hos oppdragsgiver.

Les også

Forsiden akkurat nå