Stedvis på Gimsøystraumen bru er det store synlige skader.
Stedvis på Gimsøystraumen bru er det store synlige skader. (Foto: Petr Šmerkl, Wikipedia)

Consolvo leder hårfint i kampen om krevende bruprosjekt

Differansen til konkurrenten er rundt 800.000 kroner, eller omtrent to prosent av kontraktssummen.

Gimsøystraumen bru skal pusses opp. Den ble ferdigstilt i 1981, utført som fritt-frambygg i spennarmert betong. Totalt lengde er 839,5 meter, fordelt på ni spenn.

Akse 1 til fuge på spenn 3 er tidligere rehabilitert med mekanisk reparasjon og katodisk beskyttelse. Og nå har Vegvesenet kommet med en kontrakt hvor resten av brua skal rehabiliteres.

Disse to hadde gitt tilbud da fristen gikk ut i slutten av mars:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Consolvo 41.101.540
Visinor Rehab 41.894.040

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres.

I følge utlysingen er det 13 millioner kroner i disponible midler til entreprenøren i 2021. Men prosjektet skal være ferdig i løpet av august 2023.

Vegvesenet forutsetter at resten av pengene kommer i løpet av 2022 og 2023.

Men så skal det hele skje i et område og på et sted hvor det er mer enn vanlig å tenke på og forholde seg til. Det er nok derfor også at det er satt god tidsmargin: «Brua ligger i et meget værutsatt område, kjent for mye vind og lynnedslag. Det må påregnes vind og nedbør langt ut over det normale i værhardt kystklima.»

Sluttdato er 31. august 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå