Den karakteristiske Nordenga bru over sporene på Oslo S er en av ca. 450 bruer på riksvegnettet i Oslo. Den som får vedlikeholdskontrakten, kan få oppgaver på denne brua de nærmeste årene. (Foto: Anders Haakonsen)
Den karakteristiske Nordenga bru over sporene på Oslo S er en av ca. 450 bruer på riksvegnettet i Oslo. Den som får vedlikeholdskontrakten, kan få oppgaver på denne brua de nærmeste årene. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

Consolvo kan få brukontrakt

Consolvo fra Lier leder kampen om kontrakt på vedlikehold av bruer i Oslo og Akershus. 15,3 millioner kroner er det laveste anbudet på. Ytterligere tre entreprenører deltar i konkurransen.

Ypsilon Contractors fra Skien ligger nest lavest med 17,137 mill. Norpox Rehab fra Lier er nr. tre med 18,077 mill., og KF entreprenør fra Oslo nr. fire med 25,354 mill.

Oppdraget gjelder forefallende vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på riksvegbruer i Oslo og riks- og fylkesvegbruer i Akershus. Dette arbeidet ble utført av Statens vegvesen den gangen man hadde maskiner og mannskap til disposisjon. Nå må alt lyses ut, og entreprenørene gir anbud basert på antatte mengder.

I de to fylkene er det ca. 1 650 bruer på riks- og fylkesvegnettet, fordelt på 450 i Oslo og 1 200 i Akershus. Kontrakten gjelder i to år fra 1.oktober med opsjon på to års kontraktforlengelse for byggherren.

Oppgavene omfatter blant annet reparasjon av lagre, betong, dekke, rekkverk og drensløp. Andre aktuelle oppgaver er overflatebehandling av stål og betong og utskifting av kantdragere. Flere av tiltakene må utføres som regningsarbeid.

I følge Vegvesenets overslag vil det gå med 12 000 liter betong til rehabilitering og 40 000 liter til utstøping. Videre viser overslaget at det vil gå med 45 tonn til asfaltarbeider, og at det vil bli behov for å montere 300 meter brurekkverk. Regningsarbeidet vil strekke seg over 6 000 timer.

Forsiden akkurat nå