C02-reduksjon på inntil 90 prosent fra asfaltfabrikker

C02-reduksjon på inntil 90 prosent fra asfaltfabrikker

Veidekkes asfaltfabrikker i Moss og på Stange reduserer CO2-utslippene med 90 prosent ved hjelp av miljøvennlig oppvarming.

– Vi ønsker å være ledende på miljø i vår bransje, og gjør nå en rekke miljøtiltak over hele fjøla. Asfaltfabrikkene er der vi har størst utslipp, og blir derfor prioritert høyt. Vi starter nå i Moss og på Stange, men vurderer tilsvarende omlegginger flere steder, sier teknisk direktør Eivind Olav Andersen i Veidekke Industri.

Asfalt blir laget ved å blande steinmateriale med oljeproduktet bitumen. Dette krever typisk temperaturer på opp mot 180 grader, og da behøves det mye energi. Til nå har Veidekke brukt flytende petroleumsgass (LPG) til denne oppvarmingen, men nå skal gassen byttes ut med trepellets i to av Veidekkes største asfaltfabrikker. Fordi pelletsen er fornybar og erstatter forbrenning av fossilt karbon, vil omleggingen spare karbonkretsløpet for 8600 tonn CO2 hvert år. Det utgjør 90 prosent av CO2-utslippene fra dagens asfaltproduksjon i de to fabrikkene.

Først ut i Norge

Leverandøren Bio Energy skal eie og drifte varmeanleggene som leverer energien til asfaltproduksjonen hos Veidekke.

– Dette blir de første asfaltfabrikkene i Norge som tar i bruk forstøvet pellets, og det vil overraske oss om ikke resten av asfaltbransjen følger etter. Vi er stolte av å være med på dette miljøprosjektet, sier daglig leder Odd Egil Reinås i Bio Energy.

Støtte fra Enova

Siste del av trekløveret er Enova, som støtter omleggingen med til sammen 14,2 millioner kroner. De håper å få flere asfaltentreprenører med på klimadugnaden.

– Alle asfaltfabrikker kan ta i bruk fornybar oppvarming, og Enova kan hjelpe til med å gjøre det lønnsomt. Hvis all asfaltproduksjonen i Norge ble like klimavennlig som den blir i Moss og på Stange, hadde det spart CO2 tilsvarende utslippet fra rundt 100 000 nye personbiler. Det er slike løsninger vi trenger i lavutslippssamfunnet, slår markedsdirektør Audhild Kvam i Enova fast.

Fabrikkene vil stå klare med ny, klimavennlig produksjon når asfaltsesongen starter neste år. 

Forsiden akkurat nå