Bytter ut 30 000 kbm masse i Bj.Bjørnsons gate

Rundt 30.000 kbm løsmasser skal ut av fra vegprosjektet i Bj. Bjørnsons gate i Drammen. Noe av massene er så forurenset, at de må kjøres til godkjent deponi.

Redaksjonen Våre Veger
10. mai 2017 - 09:24

Uttak av så mye masser er nødvendig for å gi plass til nye og bedre vegmasser på utvidet veg og utbedring av eksisterende vegløp, samt tekniske anlegg i grøfter.

Som om det ikke er nok at grunnen er full av eksisterende strøm- og signalkabler med varierende kartlegging, så er deler av gravemassene som skal bort fra anlegget også lettere forurenset. Dette er primært forurensning som skyldes at det har gått trafikk på vegen gjennom mange år.

 

Stort sett kjente ting

–Vi har noen få isolerte kjente forurensninger der kilden er historisk i form av det har vært drevet virksomhet som har forurenset grunnen, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

I planleggingsfasen av vegprosjektet blir det gjort grunnundersøkelser i form av boringer. Man ser også på historiske data for å sjekke visse arealer mer grundig. I tillegg legger man opp til en prosedyre for å fange opp eventuelle uforutsette forurensninger som kan dukke opp underveis.

 

Grundige prøver

–Ved oppstart av fysiske gravearbeider i prosjektet ble det tatt prøver i stort omfang for å få et mer detaljert bilde av forurensningene. Prøvene avdekket ingen uventede forurensninger, men omfanget ble noe økt i forhold til antatt, forteller Holst.

Resultatet av undersøkelsene gir grunnlag for en detaljert graveplan der man skiller friske og lettere forurensede masser fra hverandre. Dette håndteres praktisk ved at man merker ut hvor i veglinjen forurensningene ligger, samt i hvilken dybde de befinner seg. På denne måten sikrer man at lettere forurensede masser blir kjørt til godkjent deponi, samt at det gir en mulighet til å gjenbruke deler av de friske massene.

 

Gjenbruk

En del av de stedlige friskmeldte jordmassene fra veglinjen er også så bra at Vegvesenet nå ser på mulighetene til å bruke de i plantekassene som nye trær skal plantes i.

Statens vegvesen og byggeleder Thomas Holst er fornøyd med kartleggingen som er utført, og skryter av samarbeidet med entreprenøren og deres miljøfaglige ressurs.

–Vi mener å ha god kontroll på massehåndteringen og har fått verifisert andelen forurensede masser med et stort omfang prøver, sier han

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.