Flere holdeplasser skal utbedres langs riksvei 80i Bodø.
Flere holdeplasser skal utbedres langs riksvei 80i Bodø. (Foto: Bodø kommune)

Bypakke Bodø: Nå skal flere bussholdeplasser rustes opp

ÅDT er på godt over 10.000, så her blir det mye trafikk å forholde seg til.

Vegvesenet vil ha tilbud fra de som ønsker å bygge nye såkalte kollektivtiltak i Bypakke Bodø. Med andre ord: Bussholdeplasser.

Kontrakten gjelder flere holdeplasser langs riksvei 80: Åsen, Støver, Mørkved, Myra og Nedre Hunstad.

Bussholdeplassene skal oppgraderes og utvides. Ifølge utlysingen varierer det fra holdeplass til holdeplass hva som skal gjøres, men oppdraget handler for det meste om masseutskifting, forsterkning, kummer og rør, veilys, kantstein og skilter. Noen av holdeplassene skal også få nye busskur.

Det dreier seg om disse holdeplassene:

  • Åsen, begge retninger
  • Støver, begge retninger
  • Mørkved, retning Tverlandet
  • Myra, retning sentrum
  • Nedre Hunstad, begge retninger

Det er en del trafikk her. Ut fra ÅDT på riksvei 80 får entreprenøren mellom 11.000 og 13.000 kjøretøy å forholde seg til. Byggherren påpeker at veien skal ha to felt åpne til enhver tid, med mindre noe annet er avtalt.

De nye holdeplassene ved Støver, Mørkved og Myra har ferdigstillingsfrist 30. november i år, men ikke for beplantning og tilsåing.

Holdeplassene ved Åsen og Nedre Hunstad samt alle andre arbeider skal være ferdige før 30. juni 2024.

Vegvesenet holder digital tilbudskonferanse på Teams 15. mai.

Tilbudsfrist: 31. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå