Den nye Randsfjordferga blir bygget i Nederland og fraktet i deler til Randsfjorden, der den blir satt sammen og sjøsatt.
Den nye Randsfjordferga blir bygget i Nederland og fraktet i deler til Randsfjorden, der den blir satt sammen og sjøsatt. (Illustrasjon: Knut Lomsdalen)

Bygger nye kaianlegg for den nye Randsfjordferja

I vinter begynner Innlandet fylkeskommune å bygge nye kaianlegg ved Horn og Tangen. Kaiene blir tilpasset den nye ferga som skal settes inn på Randsfjorden neste høst.

Innlandet fylkeskommune har akkurat lyst ut oppdraget med å bygge nye kaianlegg på begge sider av Randsfjorden. Entreprenørene har frist til 21. desember med å regne på jobben og levere dokumentasjon, opplyser fylket i en pressemelding.

Les også

Første innlandsferge på strøm

Dagens ferge som trafikerer Randsfjorden er over 70 år gammel og må skiftes ut. Neste høst blir ei ny ferge, som skal gå på strøm, satt inn i sambandet.

På begge sider av fjorden blir det nye tekniske bygg, ny belysning og signalanlegg, og bedre adkomst fra fylkesveiene. Ladestasjonen blir på Tangen, ved Bjoneroa.

Den nye båten blir bygget i Nederland og fraktet i deler til Randsfjorden, der den blir satt sammen og sjøsatt. Randsfjorden er den eneste innsjøen i Norge som har helårs fergedrift.

Les også

Montering på Horn

På begge sider av fjorden blir det nye og bredere kjørebruer, som passer til katamaran-ferga som kommer til sommeren. De gamle tekniske husene på Horn og Tangen skal rives og erstattes av nye, tekniske bygg.

Den nye båten blir satt sammen og til slutt sjøsatt på Horn. Der skal entreprenøren som får kontrakten også fjerne den gamle slippen og bygge en ny.

Les også

Bedre tilrettelagt på kaiene

Det midlertidige monteringsområdet på Horn blir senere gjort om til snuplass for buss. Dermed blir det lettere for bussen å slippe passasjerer av og ta på nye, på en trygg måte.

Venteskuret som er ved fylkesvei 34 i dag, blir flyttet til den nye holdeplassen. På begge fylkesveiene blir det også nye veilys på strekningene nærmest avkjørslene til fergeleiene. Dette er også et tiltak som gir bedre trafikksikkerhet for trafikanter som skal og fra fergestedene.

Les også

Arbeidet må gjøres fra lekter

– Vi er spent på hvor mange tilbud vi får på dette litt spesielle byggeoppdraget, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

– Det er ikke ofte vi bygger kaianlegg i Innlandet. Men vi regner med at interesserte innlandsfirmaer kanskje knytter til seg fagfolk som har spesialkunnskap om kaianlegg. Oppdraget omfatter både vanlig bygging med tre, stål og betong, elektro-installasjoner og pæling og annet arbeid fra lekter på vannet. En del arbeid må også utføres under vann av dykkere, sier Lomsdalen.

Les også

Forsiden akkurat nå