Første spadetak ble tatt av (fra venstre): Eva Vinje Aurdal (ordfører i Ålesund kommune), Tove Lise Torve (fylkesordfører i Møre og Romsdal), elevrådsrepresentantene Anita Lai Rønning og Louis Morstøl Nogva fra Lerstad skole, og Ove Nesje (prosjektdirektør i Statens vegvesen).
Første spadetak ble tatt av (fra venstre): Eva Vinje Aurdal (ordfører i Ålesund kommune), Tove Lise Torve (fylkesordfører i Møre og Romsdal), elevrådsrepresentantene Anita Lai Rønning og Louis Morstøl Nogva fra Lerstad skole, og Ove Nesje (prosjektdirektør i Statens vegvesen). (Foto: Bypakke Ålesund)

Bygger ny firefelts innfartsvei: Første spadetak på E136 i Ålesund

Den nye firefelts innfartsveien, som i hovedsak vil gå i tunnel, skal stå ferdig i 2026.

Torsdag markerte Statens vegvesen og Bypakke Ålesund oppstart for ny E136 Breivika-Lerstad i Ålesund kommune. Prosjektet bygges fo å flytte gjennomgangstrafikken vekk fra nærmiljøet, noe som vil ha stor betydning for bydelen Lerstad.

-Gjennom Bypakke Ålesund er vi nå endelig i gang og kan fullføre denne delen av innfartsveien til Ålesund. Dette er en tunnel som skal avlaste hele bydel Lerstad, og også Åse. Oppå tunnelen skal vi bygge ny gang og sykkelveg som vil bli til stor glede for mange, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Fornøyde førsteklassinger, Lerstad skole sitt aspirantkorps, engasjerte lokalpolitikere og representanter fra alle de tre byggherrene i Bypakke Ålesund var med på å sette stemningen i solen på Lerstad.  

Les også

Er i gang med forberedende entreprise

Arbeidet som har startet opp på Lerstad utføres av Aurstad Tunnel AS.

I løpet av våren og sommeren skal Aurstad Tunnel fjerne masser, legge om rør og ledninger, sprenge forskjæring til tunnelen og klargjøre for tunnelarbeidet.

Før sommerferien vil Statens vegvesen også lyse ut på anbud en forberedende entreprise for å ta ut byggegropa på østside av tunnelen i Breivika. Forventer anleggsstart er i september.

Planlagt i over 40 år

Ny innfartsvei til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund. 

Den nye tunellen vil avlaste både dagens Lerstadveg og E136. Lengden blir på cirka. 3,5 kilometer. Det skal bygges nytt toplansskryss i vest ved Lerstad. Fra Moa til Lerstad skal det bygges fire kilometer sammenhengende gang- og sykkelvei.

Avlasting av dagens veier vil også frigjøre kapasitet til kollektivtrafikk.

Hovedentreprisen for E136 Breivika-Lerstad skal etter planen utlyses i en totalentreprise sent på høsten 2022.

Les også

 

 

Forsiden akkurat nå