Bussene kommer raskere fram - i dag åpnet nytt kollektivfelt ved E6
(Foto: Statens vegvesen)

Bussene kommer raskere fram - i dag åpnet nytt kollektivfelt ved E6

Med de nye kollektivfeltene i tilknytning til kryssene på E6 ved Hvam, vil det lønne seg å velge buss framfor bil.

Bussene kan da kjøre forbi køen ved Hvam på nye kollektivfelt, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Bidrag til grønnere reisehverdag

For riksvei 22 er det bygd gang- og sykkelvei med tilhørende kulvert. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har bygd kollektivfelt langs avkjøringsrampen fra Oslo og riksvei 22 ved Olavsgaard og ny påkjøringsrampe mot Oslo.

Rundt kokka 9 den 3. november åpnet den nye påkjøringsrampen fra riksvei 22 til E6 i sørgående retning. Denne rampen er ikke et kollektivfelt.

Kollektivfelt ved avkjøringsrampe fra E6 og riksvei 22 ved Olavsgaard åpnet 1. juli 2022.

På E6 ved Hvam er det mye trafikk og til tider lange køer.

– Hensikten er å favorisere bussene slik at de kan gli forbi bilkøen i et eget felt og bidra til at flere bruker bussen og færre kjører. Dette er et steg på veien mot å skape et veisystem som skal bidra til nullvekst i biltrafikken og en grønnere reisehverdag, sier byggeleder John Kristian Braatorp Ricardi i Statens vegvesen i meldingen.

15 måneders byggetid

Prosjektet ved Hvam har omfattet:

  • Utvidelse av eksisterende avkjøringsrampe og ny påkjøringsrampe fra og til E6, med en samlet lengde på cirka 1000 meter
  • Kollektivfelt langs riksvei 22 ved Olavsgaard på cirka 250 meter
  • Gang- og sykkelvei langs riksvei 22 med tilhørende kulvert
  • Ny vannledning for Lillestrøm kommune

Arbeidene startet i august 2021 og er utført av Anlegg Øst Entreprenør på oppdrag for Statens vegvesen.

Les også

Forsiden akkurat nå