Buskerudbyen er et langsiktig samarbeid innenfor areal, transport og miljø. Bildet er fra Drammen, som er en av kommunene i samarbeidet.
Buskerudbyen er et langsiktig samarbeid innenfor areal, transport og miljø. Bildet er fra Drammen, som er en av kommunene i samarbeidet. (Knut Arne Gjertsen/Wikipedia Commons)

Buskerudbyen får gulrot i form av 166 millioner kroner for å nå nullvekstmålet

Tilbys såkalt Belønningsavtale.

– Buskerudbyen jobber godt med å gi innbyggerne gode kollektivtransporttilbud og bedre fremkommelighet. I arbeidet videre tilbys de en ny belønningsavtale på til sammen 166 millioner kroner for perioden 2018-2019, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding. 

LES OGSÅ: Slik mener Statens vegvesen at nullvekstmålet kan nås - og kanskje må vi sette oss høyere mål

– Det er et ønske at det på litt sikt skal inngås en byvekstavtale med Buskerudbyen. Staten vil gjennom det kunne gi ytterligere statlige bidrag til bedre miljø og bedre fremkommelighet. Innholdet, omfanget og den lokale finansieringen blir et tema når forhandlingene om en byvekstavtale starter, fortsetter han. 

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å få flere reisende til å velge kollektivløsninger fremfor privatbil, bidra til at flere sykler eller går og dempe veksten i personbiltrafikken. Belønningsordningen som separat ordning skal fases ut, mens midlene videreføres i byvekstavtalene.

Staten vil bidra med 86 millioner kroner i 2018, og 80 millioner kroner i 2019 forutsatt at målene i belønningsavtalen oppnås. Gjennom tidligere belønningsavtaler har staten utbetalt over 638 millioner kroner til Buskerudbyen i perioden 2010-2017.

I Nasjonal Transportplan 2018-2029 er det satt av cirka 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. 

Forsiden akkurat nå