Arbeidet med å forbedre E136 rundt Tresfjorden ser ut til å bli mye dyrere enn de 20 millionene Statens vegvesen først satte av til arbeidet
Arbeidet med å forbedre E136 rundt Tresfjorden ser ut til å bli mye dyrere enn de 20 millionene Statens vegvesen først satte av til arbeidet (Bilde: Google)

Busengdal lavest på trafikksikring rundt Tresfjorden

Når Tresfjordbrua nå er ferdig, gjenstår arbeidet med å trafikksikre og gjennomføre miljøtiltak langs den gamle E136 rundt Tresfjorden i Romsdal. Dette arbeidet skal gjennomføres til sommeren.

 

Ifølge den opprinnelige planen om Eksportvegen fra Statens vegvesen, er det avsatt 20 millioner kroner til dette formålet, som omfatter blant annet tiltak i Tresfjord sentrum, kollektivtiltak, gang- og sykkelveg, busslommer og veglys.

Jobben ser ut til å bli kostende mye mer. Det har kommet inn ti anbud, som varierer mellom 33,1 og 50 millioner kroner. Lavest er Busengdal Transport AS med et tilbud på 33.129.250 kroner. Busengdal har tidligere hatt entrepriser på veganleggene ved Tresfjordbrua. Høyest er K.A. Aurstad med et tilbud på 49.999.480 kroner.

Forsiden akkurat nå