ASFALT

Burde kommunen lagt asfaltjobben ut på anbud? Nei, mener Kofa

Mye krøll med bittelite asfaltoppdrag.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
28. feb. 2019 - 12:34

Sørreisa kommune i Troms sendte i juli 2018 ut tilbudsforespørsel til tre leverandører for reasfaltering av Bohaugeveien. Oppdraget var asfaltering av veien inn mot Brekka barnehage, som på det tidspunktet var en grusvei. Innklagede fikk inn tilbud fra Nord Vei & Anlegg og Veidekke. Entreprenøren Nord Vei & Anlegg (NVA) i Sørreisa har blant annet eget asfaltverk.

Måtte også bygges om

I etterkant av tilbudsforespørselen ble klart at det ikke bare måtte reasfalteres, men også gjøres noe med veioppbyggingen på veistrekket på forhånd. I august 2018 ville derfor kommunen ha tilbud på utbedring av to kommunale veier i kommunen:

  • Fjerning av asfalt samt avretting og legging av ny asfalt på 400 meter veg.
  • Asfaltlegging på 75 meter veg.

Kommunen fikk ett tilbud, fra NVA.

Så vurderte Sørreisa kommune det slik at det var behov for mer omfattende grunnarbeider enn først antatt, noe som gikk utover spesifikasjonen for konkurranse nummer 2. Ifølge kommunen måtte blant annet eksisterende masser i veioppbygningen skiftes ut og det måtte legges stikkrenner. Kommunen anså ikke asfaltleverandørene som aktuelle til å utføre grunnarbeidet, og gjennomførte derfor en egen konkurranse om det.

I august 2018 ble Veidekke tildelt kontrakt i medhold av den første konkurransen basert på tilbudsforespørselen fra juli samme år. Konkurranse nummer 2 ble avlyst i slutten av august 2018.

NVA: Burde vært kunngjort på Doffin

NVA mente det var feil, men kommunen svarte at ingen av konkurransene var kunngjort på Doffin siden de hadde forventet verdi langt under terskelverdien. Kommunen redegjorde: I tilbudskonkurransen for kun asfalt ble NCC, NVA og Veidekke forespurt. Veidekke leverte det beste tilbudet. I tilbudskonkurransen som inkluderte noe grunnarbeid ble Lemminkainen (YIT), NVA og Veidekke forespurt. Kun NVA leverte tilbud, og det valgte kommunen å ikke benytte seg av og avlyste konkurransen.

Kontrakt med Veidekke ble signert i september 2018.

NVA klaget saken inn for Kofa (Klagemenda for offentlige anskaffelser), og mente at dette var ulovlig direkte anskaffelse. Kommunen har plikt til å kunngjøre anskaffelser med en anslått verdi på minst 1,3 millioner kroner, mente NVA, som hevdet at kommunen skulle beregnet kontraktens verdi basert på den samlede verdien av all planlagt asfaltering samt tilhørende grunnarbeider på kommunale veier.

NVA viste til at kommunestyret hadde bevilget to millioner kroner til veiarbeider i kommunen, og mener derfor at anskaffelsen skulle vært kunngjort.

I sin behandling av saken refererer Kofa blant annet til EU-domstolen og til tidligere avgjørelser i klagenemnda. Kofa finner det klart at asfalteringsarbeidene som valgte leverandør, altså Veidekke, har utført, ikke skal ses i sammenheng med øvrig veiarbeid i kommunen som ett bygge- og anleggsarbeid.

Sørreisa kommune beregnet asfalteringsarbeidene i tilknytning til Bohaugeveien til å ha en verdi langt under terskelverdien. Kommunen har opplyst at valgte leverandørs tilbud hadde en pris på 328.684 kroner. Anskaffelsen overstiger ikke terskelverdien på 1,3 millioner kroner ekskl. mva., og skulle derfor ikke vært kunngjort.

Nemndas konklusjon var klar: Klagers anførsel fører ikke fram, og saken avvises "som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda". Det var den 12. februar i år.

Anket videre

NVA klaget umiddelbart over vedtaket til neste klageinstans, som er klagenemndas leder. Firmaet mente fortsatt at som følge av verdien på anskaffelsen, skulle konkurransen ha vært utlyst på Doffin. Det skjedde ikke, og NVA mente således at det var gjort en ulovlig direkte anskaffelse – også fordi tilbudet fra Veidekke var falt bort og ikke lenger gyldig da det ble antatt av innklagede.

Ankeinstansen – altså klagenemdas leder – gikk gjennom sakens dokumenter, og er «enig med sekretariatet i at det asfaltarbeidet denne konkurransen gjaldt, Bohaugeveien, ikke var en del av den neste konkurransen som innklagde (kommunen) iverksatte, og som gjaldt grunnarbeider og til dels andre strekninger. Det nevnte asfaltarbeidet må derfor verdsettes isolert og var således klart under terskelverdi for kunngjøringsplikt. Når dette er tilfellet, kan denne anskaffelsen under ingen omstendighet bli ulovlig. Dette er også grunnen til at sekretariatet ikke har kommentert andre grunnlag for at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. Hvorvidt innklagede (kommunen) ellers har brutt saksbehandlingsregler i forskrift eller lov, er ikke tema for denne klagen som kun er innlevert med anførsel om ulovlig direkte anskaffelse.»

Kort sagt: Klagen ble avvist igjen, denne gangen 25. februar i år.

 

LES OGSÅ: Kommune rotet med datoene i brøytebilkontrakt

LES OGSÅ: Kommune i Hedmark brøt de grunnleggende prinsippene i 
anskaffelsesloven

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.