NYHETER

Buisness as usual i Dyno Nobel

Et konsortium ledet av Macquarie Bank Limited har signert en avtale om kjøp av Dyno Nobel Holding ASA. Macquaries kjøp av Dyno Nobel er betinget av godkjennelse fra myndighetene og forventes å være gjennomført i desember.

Markedet har sitt sprengstoffbehov, og vi skal fylle borehullene upåvirket av det som skjer med eierskapet, sier markedsdirektør Knut Nilsen til Våre Veger.
Markedet har sitt sprengstoffbehov, og vi skal fylle borehullene upåvirket av det som skjer med eierskapet, sier markedsdirektør Knut Nilsen til Våre Veger. Bilde: Ola Hesstvedt
Ola Hesstvedt
21. nov. 2005 - 14:33

170 år med sprengstoff

* Dyno Nobels historie starter med to oppfinnelser, William Bickfords svartkruttlunte i 1831 og Alfred Nobels sikkerhetstenner i 1865.

* 1866: Nobel utviklet og tok patent på dynamitt og startet Nitroglycerin Compagniet.

* 1917: Starter produksjon av nitrocellulose.

* 1956: Slurrysprengstoffet introduseres.

* 1973: Et ikke-elektrisk utløsersystem presenteres.

* 1984-1997: Dyno overtar og etablerer virksomheter i Amerika, Filippinene, India, Malaysia og Australia.

* 1999: DynoConsult, den spesialiserte rådgivningsdivisjonen i Dyno Nobel, opprettes.

* 2000: Dyno Nobel og Ensign-Bickford Company slås sammen. Industri Kapital fullfører overtakelsen.Dyno Nobel er nå verdens største globale sprengstoffselskap med over 5200 ansatte fordelt på fire regionale hovedavdelinger for salg og service. Disse dekker Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika og Asia med Stillehavsområdet.

Intensjonen er å dele Dyno Nobel Holding i to selskaper. Det vil fokusere på Dyno Nobels virksomhet i Nord-Amerika og Australia, samt eierandelen på 50 prosent i DetNet joint venture. Macquarie er derfor blitt enige med det australske kjemi- og sprengstoffselskapet Orica Limited om å videreselge mesteparten av Dyno Nobels virksomhet i Europa, Midt-Østen, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Også dette er betinget av godkjennelse fra myndighetene i de forskjellige land.

Dyno Nobel vil fortsette sitt arbeid i markedet på vanlig måte inntil avtalene er godkjent. Orica har uttalt gjennom en pressemelding at de vil overta selskapene fra konsortiet, land for land, etter hvert som godkjennelsene foreligger.

- Det skal være ”business as usual” inntil videre, sier markedsdirektør Norden, Knut Nilsen.

- Vi skal betjene våre kunder på vanlig måte. Markedet har sitt sprengstoffbehov, og vi skal fylle borehullene upåvirket av det som skjer med eierskapet, sier Nilsen til Våre Veger.

Den mer enn 170 år gamle industrivirksomheten i Norge ble i august 2000 overtatt av Industri Kapital, et av Europas ledende finansieringsselskaper. Dyno ASA, som Alfred Nobel etablerte som Nitroglycerin Compagniet på Lysaker på 1860-tallet, fikk navnet Dyno Nobel ASA. Markedsdirektør Knut Nilsen utelukker ikke et nytt navneskifte når sammensmeltingen med australske Orica er på plass.

Det er for tidlig å si hva som vil skje, og vi vet ikke når salget av den skandinaviske delen er et faktum. Det blir en samordning innenfor en ny ramme for de to aktørene. Salget krever godkjennelse av hvert lands myndigheter.- Det må føles litt rart å konkurrere hardt med en eventuell fremtidig eier?

- Dette er en kompleks prosess og det er viktig å forstå helheten. Vi er i konkurranse med Orica inntil transaksjonene er ferdige. Vi prøver å være bevisste på dette og har motiverte folk med lang erfaring med å betjene kundene. Vårt overordnede mål er å gi sunne bidrag til våre kunder uansett prosessen med eierskifte. Dyno Nobel er i dag et globalt selskap, og vi får også i fremtiden en stor organisasjon for å betjene det norske markedet.. Dyno Nobel har en betydelig markedsandel i Norge. Vi har bestandig hatt en sterk stilling her, og den akter vi å passe godt på. Jeg tror ikke at størrelsen på organisasjonen vil påvirkes av fusjonen. Uansett er det aktiviteten som styrer antallet arbeidsplasser, dette blir et faktum også etter sammenslåingen.- Aktiviteten i Norge er vel upåklagelig for tiden?

- Det går brukbart, aktiviteten er høy innen de fleste markedssegmenter, på vegsiden har vi som eksempel OPS-prosjektene. Aktiviteten var synkende i siste del av 90-årene. Etter årtusenskiftet har vi sett en økende aktivitet. Veksten innen kommunikasjon og infrastruktur ga store utslag i 2004 og har fortsatt i år. Også 2006 ser ut til å bli et bra år i vegsektoren. Et nytt statsbudsjett er et viktig dokument for oss, sier Knut Nilsen.

- Større bevilgninger til transportsektoren betyr mange potensielle prosjekter for oss, og alle er interessante. På vegsiden er det grunnlag for å tro på fortsatt høyt aktivitetsnivå. I vår bransje er logistikk viktig i et langstrakt land, som Norge, der det ofte skal sprenges på krevende steder både under og over jord. For oss er det viktig å være en totalleverandør med kompetanse, rådgivning, distribusjonsnettverk og ladesystemer som drivende elementer.- Skjer det noe nytt innen fjellsprengning?

- Det foregår en kontinuerlig systemutvikling. Vi har alltid ligget i forkant på tennmiddel- og sprengstoffsystemer. Kontinuerlige forbedringer og innovasjon er viktige elementer i vårt verdigrunnlag. Leveringssystemene med utstyr som blander og pumper inn sprengstoff har gitt en betydelig sikkerhetsmessig gevinst. Bruk av færre typer sprengstoff på sprengningsstedet er viktig for sikkerheten. Vi har hatt suksess med utviklingen av for eksempel bulksystem for underjordssprengning. Her benytter man bare en type sprengstoff i alle hull. Ladingen er programmert for å gi riktig energi i de forskjellige deler av salvene.

-Fokuseringen på sikkerhet er betydelig, og det er varslet ytterligere innstramminger gjennom EU-direktiver, blant annet om alarmsystemer og regelverk for transport, sier markedsdirektør Nilsen.Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.