Dette er nordre portal i Brynstunnelen. Lange køer kan ventes på Ring 3/E6 når et løp stenges neste år. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )
Disse ribbene skal fjernes og erstattes med et betongdekke. Ribbene følger terrenget oppover, betongdekket blir flatt. Oppå dekket skal det oppføres et teknisk bygg. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde:  )

Brynstunnelen moden for oppgradering

Brynstunnelen i Oslo er for kort til å bli omfattet av tunneldirektivet. Vegvesenet mener at den trenger oppgradering likevel. Oppdraget er sendt ut på anbud med frist 2. desember.

Tunnelen ble åpnet i 1970. Den er ikke mer enn 267 meter lang, men trafikken gjennom den er betydelig, fordi den inngår i en fellesstrekning mellom Ring 3 og E6.

Oppgraderingen blir en omfattende jobb. Alt elektrisk utstyr i tunnelen skal skiftes ut. I nordgående løp skal en strekning på ca. 130 meter strosses ut for å bedre sikten. Mellom løpene skal det sprenges et tverrslag.

Utenfor begge ender av tunnelen skal det monteres 5 bommer og 9 skiltportaler. 36 kameraer vil gi Vegtrafikksentralen informasjon hvis det blir behov for å regulere trafikken.

Oppdraget omfatter også tiltak for å hindre at vann fra tunnelen forurenser omgivelsene. I sørgående løp skal det sprenges ut et teknisk rom med oljeutskiller og sedimenteringsbasseng. Herfra skal det bores et hull til avløpstunnel og et hull til en kum i Jernbaneveien som går like utenfor tunnelen.

 

Vaskevann holdes igjen

- I dag går vann fra tunnelen til et sandfang før det går ut i overvannsnettet, sier byggelder Bjørn Kroken i Statens vegvesen. - Nå skal overvannet fra tunnelen først gjennom oljeutskilleren før det går til nettet. Vann fra vask av tunnelen skal til sedimenteringsbassenget hvor det skal være i minst to uker. På den tiden kan eventuelle uønskete stoffer i vaskemiddelet brytes ned.

- Hvorfor skal det bores to hull ut fra det tekniske rommet?

- Tunnelens VA-system skal få selvfall for at vi skal slippe pumper. Fra bunnen av sedimenteringsbassenget er det ikke selvfall til kummen i Jernbaneveien. Derfor borer vi hull for en ledning for vaskevannet til avløpstunnelen. På grunn av begrenset kapasitet i avløpstunnelen blir det også ledning for overvannet til kummen i Jernbaneveien, sier Kroken.

 

Ribbene fjernes

Like innenfor søndre portal er det en ca. 30 meter lang åpning i tunnelen hvor det er ribber over kjørebanene. Disse skal fjernes og erstattes med betongdekke. Oppå dekket skal det oppføres et nytt teknisk bygg. Før ribbene kan fjernes må veggene stives av med midlertidige bjelker.

Anleggstart vil finne sted i februar neste år. Sørgående løp vil bli tatt først. Da blir det to-veis trafikk i det andre løpet. Innen august neste år må arbeidet være fullført i sørgående løp. Nordgående løp må være ferdig innen mai 2017.

Forsiden akkurat nå