Bruprosjekt over Glomma blir over 300 millioner kroner dyrere

Skal bygge egen bru til lokalbefolkningen. 

rv22Glomma
rv22Glomma Statens vegvesen
9. mars 2018 - 13:06

Torsdag orienterte Statens vegvesen Fet kommune om resultatet av høringsprosessen og hvilke endringer som er foreslått i det reviderte planforslaget. Det kom inn totalt 68 merknader og fem innsigelser til de ulike alternativene som lå ute til høring.

Vesentlig endring

Ny lokalveibru er en vesentlig endring og gjør at prosjektet blir dyrere enn kostnadsrammen i Nasjonal transportplan (NTP) på 2550 millioner kroner. Ny beregnet kostnad er 2876 millioner kroner. Kostnadsøkningen er nå til intern behandling i Statens vegvesen.

– Statens vegvesen anbefaler fortsatt alternativ A2, men foreslår betydelige justeringer. Før vi formelt går videre må vi avvente den prosessen som pågår internt, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. 

Mange av merknadene og innspillene som kom i høringsperioden har gjort at vi har endret forslaget til kommunedelplan, og det viser hvor viktig medvirkning er for å få et godt resultat, fortsetter han.

Likevel billigere enn alternativet

E2-alternativet er også justert på bakgrunn av innkomne innspill og innsigelser, men kostnadsforskjellen mellom alternativ A2 og E2 er fortsatt betydelig (ca. 1,4 mrd. kr) og det foreligger fortsatt innsigelser knyttet til dette alternativet.

Å bygge ny lokalveibru samtidig og sammen med ny hovedvei gjør, ifølge vegvesenet at veilinja kan flyttes lenger nord og det kan benyttes felles fundamenter for begge bruene. Dette vil også være kostnadsbesparende over tid. Selve brukonstruksjonen er også endret for å ha mest mulig skånsomt inngrep i elvebunnen.

– Samlet sett imøtekommer vi på denne måten innsigelsen fra Riksantikvaren knyttet til Fetsund lenser, sier Karbø. Innsigelsen fra Riksantikvaren til alternativ A2 er nå trukket. Å flytte veilinja mot nord og bygge lokalveibru inntil ny vei gjør også at det planlagte krysset ved Jan Steneruds vei kan tas ut og på den måten reduseres beslaglagt dyrket mark fra 42 til 27 dekar.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.