Badderen bru på E6 i Kvænangen er stengt på ubestemt tid, inntil en reservebru er på plass.
Badderen bru på E6 i Kvænangen er stengt på ubestemt tid, inntil en reservebru er på plass. (Foto: Frode Lyng Hansen/ Statens vegvesen)

Brukollapsen på E6 i Kvænangen skaper problemer for lastebilnæringen

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) frykter at situasjonen vil bli langvarig, og har allerede søkt Vegdirektoratet om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene.

Tirsdag kveld kollapset brua over E6 ved Badderen i Kvænangen. Brua er stengt for all trafikk, og landet er i praksis delt i to uten veiforbindelse.

NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen, var tidlig på ballen etter hendelsen, og har vært i tett dialog med Statens vegvesen (SVV) for å holde seg oppdatert på den videre fremdriften.  

Ble nødvendige tiltak gjort i fjor?

– Vi frykter at situasjonen vil vedvare i lengre tid, og få store konsekvenser for forsyningslinjene i regionen, sier NLFs regionsjef, Odd-Hugo Pedersen. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen, NLF

– E6 er stengt og Norge er delt i to. Atter en gang blir vi minnet på at veinettet vårt ikke er rustet for en vanlig vårflom. For ett år siden røk den gamle brua som går parallelt med «nybrua». Jeg stiller derfor spørsmål ved om de nødvendige tiltakene ble gjort i fjor, gitt den situasjonen vi igjen står i nå, sier Pedersen. 

I praksis fører brukollapsen til at lastebiler som frakter gods f.eks. mellom Harstad og Alta nå må kjøre via Finland. Det innebærer i tillegg å måtte krysse riksgrensen to ganger på en kjøring. Dette forlenger turene med om lag 160 kilometer, noe som fører til at det i mange tilfeller blir umulig å utføre fastsatte turer innenfor kjøre- og hviletidsreglene.

Nå ber derfor NLF Vegdirektoratet om midlertidig dispensajon på disse reglene, for å få frakten frem.

Praktiske problemer 

Daglig leder i Miniekspress Nord Norge, Dag-Jostein Arild, forteller at stengningen skaper praktiske problemer for bedriften på de lengste kjørestrekningene. 

– På noen ruter forsøker vi å sette inn ekstra sjåfører, men det er ikke enkelt i en situasjon med sjåførmangel. En annen konsekvens er økte kostnader med lange omkjøringer. Det krever god dialog med kundene for å få dekket det inn, forteller Arild. 

Han er glad for at NLF har søkt om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. 

– Dersom NLF får gjennomslag for dette, så vil det være til stor hjelp, med for eksempel redusert døgnhvile og økt kjøretid to dager i uken, avslutter Arild. 

NLF ber i søknaden til Vegdirektoratet om at dispensasjonen blir gjeldene fra tidsrommet f.o.m 3. juni 2022 t.o.m. når broen på E6 Kvænangen er gjenåpnet for tungtransport, for alle sjåfører som er underlagt regler for kjøre- og hviletid

 

Forsiden akkurat nå