Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud gleder seg over å kunne gi 2014-budsjettet et skikkelig FrP-avtrykk. . Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud gleder seg over å kunne gi 2014-budsjettet et skikkelig FrP-avtrykk. . Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix (Bilde: Varfjell, Fredrik)

Bruker 500 mill til å innfri bompengegjeld

Regjeringens foreslår å bevilge 500 millioner kroner til å innfri bompengegjelden i fem riksvegprosjekter. Det betyr at gjelden blir innfridd innen utgangen av 2013, så langt som det er praktisk mulig.

Disse prosjektene er omfattet av forslaget:

  • Riksveg 4 Reinsvoll – Hunndalen, i Oppland.

Bompengeselskapet har en gjeld på 10 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2014.

  • Riksveg 9 Setesdalen, i Aust-Agder

Bompengeselskapets har en gjeld på 15 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2018.

  • Riksveg 5 Fatlaberget, i Sogn og Fjordane

Bompengeselskapet har en gjeld på 60 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger skulle etter planen avsluttes i 2025.

  • E39 Astad – Knutset, i Møre og Romsdal.

Bomengeselskapet har en gjeld på om lag 150 millioner kroner. Innkrevingen startet i juni 2013 og skulle etter planen avsluttes i 2023.

  • E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft (vest for Alta), i Finnmark.

Bompengeselskapet har en gjeld på om lag 200 millioner kroner. Prosjektet vil bli åpnet for trafikk i desember 2013. Etter planen skulle det kreves inn bompenger fram til 2028. Regjeringen forslag innebærer at det ikke blir innkreving av bompenger i dette prosjektet.

Innkreving av bompenger på de fire førstnevnte prosjektene vil fortsette fram til 1. februar 2014, for å dekke kostnader til avvikling av innkrevingen.

Dersom det er midler igjen vil disse blir brukt til å slette deler av bompengegjelden på prosjektet Rv 19 Kirkebakken – Re grense, i Vestfold

Bompengeselskapet har en gjeld på 303 millioner kroner. Etter planen skal det kreves inn bompenger fram til 2022. Det foreslås å nedbetale 50 millioner kroner av gjelda, og dette gir nedgang i bompengetaksten på 6 kroner for lette kjøretøy og 12 kroner for tunge kjøretøy. Nedbetalingen forutsetter at det er igjen midler av bevilgningen på 500 millioner kroner når gjelda er innfridd i de fem andre prosjektene.

 

Øker bevilgningene

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til veg og jernbane over statsbudsjettet for 2013 med i alt 750 millioner kroner. Av dette er 500 millioner kroner foreslått til å nedbetale gjeld i fem bompengeprosjekter der trafikken er lav og innkrevingskostnadene er høye. Forslaget betyr at innkrevingen av bompenger i fire av disse prosjektene vil bli avsluttet tidligere enn opprinnelig forutsatt og at det i ett prosjekt ikke blir innkreving av bompenger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Mer til vedlikehold

I forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, er det ellers foreslått 100 millioner kroner til Statens vegvesen for å dekke ekstra kostnader til vedlikehold på riksvegnettet. Beløpet omfatter deler av de kostnader som Statens vegvesen har hatt som følge av flommen på Østlandet i mai i år og som følge av brannen i E16 Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane i august i år. Beløpet skal brukes slik:

  • 50 millioner kroner til områder med særlig store ekstrakostnader som følge av flommen på Østlandet, fordelt med 30 millioner kroner til Hedmark og 20 millioner kroner til Oppland.
  • 50 millioner kroner til reparasjonsarbeid og andre tiltak etter brannen i Gudvangatunnelen.

 

10 mrd til infrastrukturfondet

Regjeringen vil opprette et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som skal bygges opp over inntil fem år. Avkastingen skal øremerkes statsbudsjettet til veg-, jernbane- og kollektivnettet og til bredbånd og IKT-infrastruktur, for å sikre forutsigbar og varig finansiering.

 Regjeringen foreslår et kapitalinnskudd på 10 milliarder kroner til fondet i 2013. Sammen med forslaget til bevilgning for 2014, vil fondet allerede til neste år være på 30 milliarder kroner. Fondskapitalen vil gi grunnlag for avkasting fra fondet i 2015.

Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 komme tilbake med forslag til hvordan midlene skal fordeles mellom de ulike formålene.

Forsiden akkurat nå