Nye E 18 mellom Knapstad og Krosby i Østfold skal være ferdig i juli 2010 til en pris på 1.04 milliarder kroner.
Nye E 18 mellom Knapstad og Krosby i Østfold skal være ferdig i juli 2010 til en pris på 1.04 milliarder kroner. (Bilde: Norfilm (ill.))

Bruer på E 18 i Østfold på anbud

Fem bruer på E 18 mellom Knapstad og Krosby i Østfold er sendt ut på anbud. Interesserte entreprenører må regne ferdig innen 26. mai. Bruene har en samlet lengde på 370 meter.

Alle fem bruene ligger i veglinjen. De to lengste, Grinna bru og Spydeberg bru, krysser raviner. Hver av dem har en lengde 146 meter fordelt på 7 spenn. De tre andre er 26 meter lange. Alle bruene er prosjektert av Norconsult.

Nye E 18 får fire felt. Bruene i veglinjen skal ha plass til alle feltene, det blir ikke separate bruer for hver kjørebane. De fem bruene får derfor en bredde på hele 20 meter.

Spydeberg bru skal brukes til intern transport i anleggstiden og må være ferdig allerede 15. januar neste år. Innen 1. januar 2010 må de øvrige bruene være ferdige. Hele den 8 km lange strekningen Knapstad-Krosby blir ferdig i juli 2010. I følge siste kostnadsoverslag vil regningen komme på ca. 1.04 milliarder kroner. Prosjektet inngår i Østfold-pakken som omfatter utbygging av E 18 og E 6. Pakken blir finansiert med 50 % bompenger og 50 % bevilgninger over statsbudsjettet.

Forsiden akkurat nå