Her kommer brua. På det dypeste er sjøen 35 meter dyp, noe som gir en total fyllingshøyde over 40 meter. På havbunnen er fyllingen 140 meter bred.
Her kommer brua. På det dypeste er sjøen 35 meter dyp, noe som gir en total fyllingshøyde over 40 meter. På havbunnen er fyllingen 140 meter bred. (Foto: Statens vegvesen)

Brua skal bygges når sjøfyllingene har satt seg: Hvem vil ha jobben?

Ei buebru i stål og betong på 45 meter blir siste oppdrag på den livsviktige fjordkryssingen.

Sjøfyllinga er klar, og nå skal det bli bru.

Slik skal adkomsten for fylkesvei 243 ikke lenger passere den rasutsatte strekningen på sørsiden av Sifjorden på Senja.

Entreprenør Rolf Jørgensen har hatt arbeidet med fyllingene, og hadde sluttdato 1. juli på sine arbeider. Sprengingen og utleggingen holdt svært høyt volum i starten av driftsfasen, og aktiviteten er trappet vesentlig ned frem mot overleveringsdato.

  • Les mer om arbeidet med sjøfyllingene i en stor reportasje i Våre Veger 6-2019.

Nå skal det altså bygges ei 45 meter lang buebru på sjøfyllingene, så snart de har satt seg skikkelig. Vegvesenet har setningsmålere på plass.  

– Målsetningen er å få åpnet forbindelsen før vinteren 2020/21, opplyste Vegvesenets prosjektleder Geir Østvik til Våre Veger i juni.

Strekningen er den 5. mest rasutsatte strekningen i Troms, med årlige ras.

Noen beregnede mengder som går med til brubyggingen:

  • 65 tonn stål
  • 90 tonn armering
  • 690 m3 betong
  • 1600 m3 forsterkningslag
  • 9200 m2 Agb-asfalt
  • 1100 m rekkverk
  • 3500 m2 fresing av faste dekker
  • 27 punkter med vegbelysning

Ferdigstillingsdato er satt til 15. september 2020.

Frist for å gi tilbud på brubyggingen er 18. september.

 

Forsiden akkurat nå