Prosjeket omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om.
Prosjeket omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Rv.70 Elverhøybrua:

Bru på Rv.70 i Sunndal kan bli bygget med ståldekke fra Vanylven

Statens vegvesen velger å la leveransen av ståldekket bli en del av et FoU-prosjekt som skal bidra til å videreutvikle kompetansen på robotisert laser- og laserhybridsveising.

I november informerte Statens vegvesen om byggingen av den nye Elverhøybrua som går over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal. Planen var utlysning av totalentreprise i januar 2022, med antatt kontraktsignering i mai 2022.

Nå planlegger statens vegvesen å bygge Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Det fører til noen endringer.

  • Brua og tilhørende veger vil bli detaljprosjektert av konsulent under ledelse av Statens vegvesen.
  • Prodtex Inustrier AS leverer ståldekket.
  • De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen planlegges lyst ut som utførelsesentreprise i mai/juni 2022.

Målet er anleggsstart senhøsten 2022, og ferdigstilling av hele prosjektet i løpet av 2023.

Om FoU- prosjektet:

Prosjektet vil utvikle sveiseprosedyrer og robotiserte byggemetoder for å muliggjøre kostnadseffektiv og miljøvennlig bygging av brukonstruksjoner, og dokumentere erfaring fra de utviklede byggemetodene.

Forsiden akkurat nå