NYHETER

Bru eller tunnel mellom Moss og Horten

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en vegforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

19. nov. 2014 - 10:32

Fakta om nye kryssinger av Oslofjorden

*Et konseptutvalg med representanter fra Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket har vurdert ulike muligheter for nye veikryssinger av Oslofjorden.

*Utvalget foreslår å utrede mulige kryssinger ved Hurum og mellom Moss og Horten.

* Utvalget anbefaler å bygge bru eller tunnel mellom Moss og Horten. Veiforbindelsen skal redusere reisetiden fra E18 i Vestfold til E6 i Østfold med opptil 40 minutter.

* Bruløsningen vil koste 35-60 milliarder kroner, mens en tunnel vil koste 15-25 milliarder kroner.

* Utvalget mener det ikke er lønnsomt å bygge jernbane over fjorden.

* Utvalget foreslår også at Oslofjordtunnelen enten bygges ut med et nytt tunnelløp, eller at det bygges en bru fra Hurum til Drøbak.

* En bru vil koste rundt 13 milliarder kroner, mens et ekstra tunnelløp vil koste 3,4 milliarder kroner. En bru vil imidlertid gi størst nytte på sikt, ifølge utvalget.

* Utredningen vil være på høring til mars. Regjeringen vil velge en løsning etter høringen, som del av ny Nasjonal transportplan.

Oslo (NTB-Hans Cosson-Eide): Konseptutvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) onsdag formiddag.

Utvalget mener det vil kreve ytterligere utredning for å finne ut om vegen bør legges i tunnel eller bru.

En bru vil redusere reisetiden mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold med opptil 40 minutter. En tunnel vil gi omtrent samme tidsgevinst og koste mindre, men utelukker gående og syklende, skriver Statens vegvesen.

 

Usikre på bru eller tunnel

– Vi må vite mer om kostnader, teknologiske løsninger, nytten for trafikantene og forhold knyttet til risiko og sårbarhet, før vi kan velge mellom bru og tunnel på strekningen Moss– Horten, sier Per Morten Lund, regionsjef for Statens vegvesen øst.

En bru vil koste mellom 35 og 60 milliarder kroner, mens en tunnel vil koste mellom 15 og 25 milliarder kroner, ifølge utvalget.

Fram til den nye veiforbindelsen er på plass, foreslår utvalget å sette flere og mer miljøvennlige ferjer inn på dagens ferjeforbindelse mellom Vestfold og Østfold.

 

Vil bygge ut riksveg 23

Utvalget anbefaler også å bygge ut riksvei 23, enten som et nytt løp i Oslofjordtunnelen eller som en bru ved Hurum. Det er billigere å utvide tunnelen, men en bru vil gi større nytte på lang sikt, ifølge utredningen.

Blant de andre forslagene utvalget vurderte, var å bygge en veg- og jernbanebru fra Rygge til Tønsberg eller fra Vestby til Holmestrand. Utvalget har konkludert med at det ikke er marked for en jernbaneforbindelse over Oslofjorden.

Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket står bak utredningen, som vil ligge ute på høring til mars. (©NTB)

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.