PROSJEKTERING

Brødrene Dokken vant pilotkontrakt på E16 i Valdres - skal også prosjektere strekningen

Kontrakten er den første her til lands hvor entreprenøren involveres gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt.

Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen
1. apr. 2019 - 11:10

Brødrene Dokken vant E16-kontrakten i konkurranse med Isachsen Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør. Brødrene Dokkens endelige kontraktssum, inkludert Statens vegvesens eget anslag for innkjøp av materialer og tjenester, endte på cirka 298 millioner kroner eks. mva. De to andre tilbyderne lå henholdsvis 9,5 og 12 prosent over, forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

42 kilometer E16 Fagernes-Øylo

Kontrakten som Statens vegvesen nå inngår med Brødrene Dokken, er den første i sitt slag i veibyggingssammenheng.

Utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen E16 Fagernes-Øylo gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen før de blir enige om en målpris, det vil si det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

Entreprenøren involveres gjennom hele prosjektet, helt fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er nytt innen vegbygging. Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene.

Tilbud i to-konvoluttsystem

Brødrene Dokken ble tildelt E16-kontrakten basert på beste forhold mellom pris og kvalitet, det vil si at pris talte 50 prosent, og entreprenørens oppdragsforståelse og plan for gjennomføring talte 50 prosent. Innleveringen av tilbudene foregikk etter et såkalt to-konvoluttsystem hvor entreprenørene leverte én konvolutt med beskrivelse av sin oppdragsforståelse og én konvolutt med pris.

– Tilbudet fra Brødrene Dokken viste at de hadde best forståelse av oppdraget i tillegg til at de hadde lavere tilbudssum enn de to andre tilbyderne, sier Vegar Antonsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Jeg er godt fornøyd med å få Brødrene Dokken med på laget sammen med deres rådgiver ÅF Engineering. Vi skal samarbeide tett, og jeg har tro på at vi sammen vil løse utfordringene i prosjektet på en god måte.

Opprinnelig var fem entreprenører interessert i prosjektet, og tre ble plukket ut til dialog med Vegvesenet.

Hvis det ikke kommer klage på kontraktstildelingen innen klagefristen på ti dager, inngår Vegvesenet kontrakt med Brødrene Dokken 9. april slik at planleggingsarbeidet kan starte for fullt etter påske.

Planlegging og gjennomføring

Reguleringsplaner for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo blir trolig lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2019. 2020 går med til grunnerverv, detaljprosjektering og forberedende arbeider før anleggsstart i 2021. Utbedringsarbeidene skal være ferdig i 2023.

Utbedringsstrekningen E16 Fagernes-Øylo er på 42 kilometer. Men det er på de 25 kilometerne mellom Hande og Øylo at de mer omfattende og sammenhengende utbedringene skal skje. På resten av strekningen, Fagernes-Hande, blir det kun punktutbedringer på spesielt ulykkesutsatte steder.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.