Far og sønn, Endre Arnold og Odd Erling Brøndbo, har sikret seg nok en stor kontrakt for entreprenørbedriften Brdr Brøndbo AS fra Overhalla. Foto: Jarle Skoglund
Far og sønn, Endre Arnold og Odd Erling Brøndbo, har sikret seg nok en stor kontrakt for entreprenørbedriften Brdr Brøndbo AS fra Overhalla. Foto: Jarle Skoglund

Brdr Brøndbo fikk oppdrag på fv 78

I sommer starter prosjektet opp der 2,7 km veg med tilhørende g/s-veg skal bygges på fv 78  mellom Mosjøen og Sandnessjøen

Brødrene Brøndbo as fra Overhalla har inngått kontrakt med Statens vegvesen region nord på bygging av ny fv78 med en kontraktssum på 65,3 mill.kr eks.mva

Jobben de har fått omfatter parsellen Halsøya–Hjartåsen er strekningen fra E6 Mosjøen og ut mot Sandnessjøen i Vefsn kommune på fv. 78, som består av flere delprosjekt der blant annet Toventunnelen inngår. Oppdraget består i å oppgradere 2,7 km veg og bygge en 800 meter lang gang- og sykkelveg langs fv. 78.

 

To anbydere

Arbeidene vil pågå i år og store deler av neste år, og hos Br Brøndbo forteler de at kontrakten er ganske like det firmaet utførte på fv769 i Vemundvik  i 2010/2011.  Det var to anbydere som leverte anbud på oppdraget, og kontrakten er den klart største firmaet har hatt.

-Bakgrunnen for at firmaet satser nordover, er at det  er få vegprosjekter i Namdalen og at fv.17-prosjektet ble skrinlagt, forteller daglig leder Odd E. Brøndbo.

Årsaken til at firmaet har fått oppdraget et at man gradvis har bygd se opp bla. gjennom Namdalsprosjektet og arbeider for Avinor på Namsos flyplass.

Forsiden akkurat nå