Om lag 60 ulike firmaer var representert da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform for E39 Stord-Os.
Om lag 60 ulike firmaer var representert da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform for E39 Stord-Os. (Illustrasjon: AMC Dissing & Weitling)

Bransjedag med dialog rundt entrepriseformen for E39 Hordfast

– Vegvesenet ønsker kunnskap fra markedet når vi skal i gang med strategier for kontrakt og anskaffelser, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Om lag 60 ulike firma var representert da Statens vegvesen inviterte til bransjedag med dialog rundt entrepriseform.

– Hensikten med dette møtet var å gi bransjen et godt innblikk i hva som er status i prosjektet akkurat nå. Dette blir Norges største samferdselsprosjekt og tidlig involvering er verdifullt, forteller prosjektleder Sverre Ottesen i en melding.

Han var tilfreds med at hele spekteret fra bransjen var representert på møtet med deltagere fra tradisjonelle entreprenører, rådgivere og verftsindustrien.

Les også

Ønsker dialog om ulike kontraktsformer

– Vi la spesielt vekt på at vi er interesserte i tilbakemeldinger fra bransjen når det gjelder størrelse på kontraktene, valg av entrepriseformer og prosedyrer for anskaffelser med mer. Vi treng denne informasjonen fra markedet når vi nå skal arbeide videre med strategiene for kontrakter og anskaffelser i prosjektet.

Vegvesenet og prosjektorganisasjonen håper at mange av firmaene ønsker å bidra til dette arbeidet og inviterer til 1-1-møter med prosjektorganisasjonen.

Les også

Forsiden akkurat nå