Krysset mellom E39 og fylkesveg 67 er ikke lett se på avstand. For å bedre sikten blir vegen utvidet mot høyre. Dessuten blir det etablert en forbikjøringslomme.
Krysset mellom E39 og fylkesveg 67 er ikke lett se på avstand. For å bedre sikten blir vegen utvidet mot høyre. Dessuten blir det etablert en forbikjøringslomme. (Bilde: Google)

Brannslokking på Stord

Contexo fra Hønefoss har gitt det laveste anbudet på ombygging av Litlabøkrysset på Stord. Byggeleder Roberto Balzer i Statens vegvesen er ikke glad for jobben han må gjøre. - Dette er brannslokking, det er ikke en framtidsrettet løsning, sier han.

Litlabøkrysset er et veldig trafikkfarlig T-kryss mellom E39 og fylkesveg 67 hvor det har skjedd mange nesten-ulykker. Kombinasjonen av nedoverbakke, dårlig sikt og manglende kanalisering gjør krysset spesielt farlig.

Nå blir krysset bygd om, men jobben blir begrenset til det absolutt nødvendige. Det blir ingen kanalisering, bare en passeringslomme for trafikk på E39 som kommer fra sør. Dessuten blir en stor skjæring utvidet slik at sikten blir bedre, og en fotgjengerundergang blir utvidet. 450 meter av E39 berøres av ombyggingen. Skjæringen blir opptil 7-8 meter høy.

Roberto Balzer er ikke fornøyd med denne løsningen. Han mener at krysset burde vært kanalisert. Årsaken til at en billigere løsning er valgt, kan være planene om ny E39 lengre vest, men den kommer neppe på mange år.

Anbudet fra Contexo er på 11,801 millioner kroner. Vassbakk & Stol fra Karmøy ligger like bak med 11,936 mill. Tredje og siste deltaker i konkurransen er Engelsen Anlegg fra Stord som vil ha 13,692 mill.

Fotgjengerundergangen som skal utvides er bare et stålrør i dag. Det er ikke spesielt fotgjengervennlig, særlig ikke når det regner, og det hender at det gjør det på Vestlandet. Stålrøret skal erstattes med en støpt kulvert med en bredde på 3,8 meter og en høyde på 3,95 meter.

Oppdraget omfatter også oppgradering av en kommunal vannledning. Den nye får en diameter på 600 mm. Innen utgangen av august neste år må jobben være gjort.

Forsiden akkurat nå