Brani skal levere og legge asfalt for 43 mill til Drammen kommune
(Illustrasjonsfoto: Brani)

Brani skal levere og legge asfalt for 43 mill til Drammen kommune

Firmaet har sikret seg en fireårig kontrakt for bykommunen.

Drammen kommune har kommet med en ny fireårig kontrakt for asfaltering av kommunale veier og gater med tilhørende arealer.

Avtalen hadde et anslått volum på rundt 12 millioner kroner pr år.

Her er kronetallene i tilbudene som kom inn:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Brani 42.884.250
BK Anlegg 44.857.600
NCC Industry 48.058.429
Peab Asfalt Norge 48.563.741
Vaktmesterkompaniet 56.758.222

Drammen fikk tilbud fra seks leverandører, fem tilbydere var med i konkurransen. Følgelig ble et tilbud avvist, uten at kommunen har opplyst hvem det er.

I denne konkurransen er pris vektet med 70 prosent og miljø med 30 prosent, og vi kan ta med hvordan regnestykket i dette tilfellet ser ut.

Tilbudsvektingen ble regnet ut slik:

Tildelte poeng for poeng (maks 700 poeng):

 • Brani – 700 poeng
 • BK Anlegg – 669 poeng
 • NCC Industry – 625 poeng
 • Peab Asfalt Norge – 618 poeng
 • Vaktmesterkompaniet – 529 poeng

Tildelte miljøpoeng (maks 300 poeng):

 • Peab Asfalt Norge – 273,5 poeng
 • Brani – 200,5 poeng
 • BK Anlegg – 177 poeng
 • Vaktmesterkompaniet – 174,5 poeng
 • NCC Industry – 165,25 poeng

Summering av pris- og miljøpoeng:

 • Brani – 901 poeng
 • Peab Asfalt Norge – 892 poeng
 • BK Anlegg – 846 poeng
 • NCC Industry – 790 poeng
 • Vaktmesterkompaniet – 703 poeng

Basert på tildelingskriteriene kommer Brani best ut, og firmaet er tildelt kontrakten.

Les også

Forsiden akkurat nå