Br. Dahl leverer rør til E18 verdt 70 millioner kroner

Br. Dahl leverer rør til E18 verdt 70 millioner kroner

Når nye E18 fra Tvedestrand til Arendal åpner i 2019 er det med vann- og avløpsmateriell (VA) og kabelvern levert av Brødrene Dahl. 

Brødrene Dahl er underleverandør til AF Gruppen AS som har totalentreprisen for strekningen. Det var hard konkurranse om oppdraget, som har en verdi mellom 60 og 70 millioner.

- Det er veldig viktig for oss å få være med på det første prosjektet til Nye Veier, sier Torje Dalen, prosjektdirektør i Brødrene Dahl. Brødrene Dahl leverer alt VA-materiell som ikke er av betong. Rørene leveres av plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal. For Brødrene Dahl Agder er dette den største kontrakten de jobber med i 2017 og 2018.

 

Godt samarbeid

AF Gruppen ble tildelt kontrakten for strekningen i desember 2016. I juni 2017 vant Brødrene Dahl konkurransen om VA-leveransene, og nå er arbeidet i gang. Så langt er omlag en femdel av leveransene på plass, og 2018 blir den store prøven på samarbeidet.

- Brødrene Dahl fikk oppdraget i skarp konkurranse med andre. Det var kompetanse, evnen til å se løsninger og måten de møtte kravene våre på som ble avgjørende, sier Robert Nyquist, innkjøpssjef i AF Anlegg. - Brødrene Dahl viste tydelig at de forsto de prosjektspesifikke kravene vi hadde. Det er viktig med leverandører som skjønner kravene vi stiller samtidig som de er konkurransedyktige på pris, sier han.

At Brødrene Dahl er tungt til stede i Agder var også positivt. – De har en sterk tilstedeværelse i regionen, i tillegg til gode logistikkløsninger fra sentrallager og fabrikk. Måten de har levert på i de første delene av prosjektet har bekreftet at vi valgte riktig, forteller Nyquist i AF Anlegg.

- AF Gruppen er en meget profesjonell organisasjon å jobbe med, sier Torje Dalen i Brødrene Dahl. Fra Brødrene Dahl er det nå en person som jobber 100 % med dette prosjektet. Dette viser hvilken løfteevne Brødrene Dahl har. – Vi kan raskt få opp et prosjekt som kan levere i disse volumene. Det gir trygghet for de store entreprenørene, sier Dalen.

 

Kvalitet og miljø

Brødrene Dahl er opptatt av å redusere miljøavtrykket fra prosjektene sine. I arbeidet med ny E18 utreder de nå muligheten for å frakte rør med båt fra Surnadal til Eydehavn. Det kan erstatte 120-150 vogntog. – Miljø er viktig for Brødrene Dahl. Dersom vi kan få mer transport over på skip er det bra for både miljø og sikkerhet. Alternativet er minst 120 trailerlass med rør som skal kjøre de nesten åtti milene fra Surnadal til Sørlandet, forteller Torje Dalen.

Pipelife er valgt som leverandør basert på gode erfaringer med leverandøren. – Det er veldig bra å kunne bruke norsk kvalitet i disse prosjektene. Pipelife leverer godt, forteller Dalen.

Ny E18 Arendal-Tvedestrand er det første prosjektet til Nye Veier AS. Det skal totalt bygges 23 km med firefelts motorvei. Brødrene Dahl leverer VA-materiell og kabelvern til prosjektet, og håper også å kunne levere teknisk samferdselsutstyr.

Dalen forteller at Brødrene Dahl legger ned mye arbeid for lykkes med prosjektet. – For oss er det stor prestisje knyttet til å få delta i dette. Det er her standarden for fremtidens effektive veibygging legges. For oss er gode leveranser til AF Gruppen og Nye Veier som to meget profesjonelle aktører veldig viktig, avslutter Torje Dalen, prosjektdirektør i Brødrene Dahl.

Forsiden akkurat nå